Novosti

Javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

  • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i Objekata u domaćinstvu
  • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjera C – dostupnost i sigurnost
  • Mjera D – prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu:

  • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
  • seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge),
  • fizičke osobe – privatni iznajmljivači

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 10. 4. 2017.

Prijave se podnose on line, internetski na propisanom obrascu zahtjeva (KTG/17) te ispunjene i sa svim potrebnim prilozima dostavljaju na adresu:

MINISTARSTVO TURIZMA

Prijava na javni poziv

– KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

– Navesti grupu namjene A1, A2, A3, A4, A5, B, C ili D

-ne otvaraj Prisavlje 14

10 000 ZAGREB

Tekst javnog poziva, program,upute, detalji i ostala dokumentacija je dostupna OVDJE.