Novosti

Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi

Grad Zadar objavljuje Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini

Prijavitelji

  • Udruge,
  • društveno-humanitarne organizacije
  • ustanove i druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, koje imaju sjedište na području grada Zadra, registrirane za jedno od navedenih područja društvenih djelatnosti te koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuda, sukladno Uputama za prijavitelje i Dokumentaciji za provedbu natječaja.

 

Prioritetna područja

  • Socijalnu i psihosocijalnu zaštitu građana
  • Zaštitu zdravlja građana
  • Skrb za hrvatske  branitelje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata i II. svjetskog rata
  • Volonterstvo

 

Dokumentacija za provedbu natječaja

Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima iz Proračuna Grada Zadra, Upute za prijavitelje projekta/programa, Obrasci za prijavu projekta/programa i Obrasci za izvješćivanje o provedbi projekta/programa dostupn je na mrežnim stranicama Grada Zadra www.grad-zadar.hr  i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

Prijava na natječaj

Prijave programa/projekata dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD ZADAR, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo, Narodni trg 1, 23000 ZADAR, s naznakom „Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstva u 2017. godini – ne otvarati“.

Prijave se mogu podnositi i neposredno u pisarnici Grada Zadra na istoj adresi.

Krajnji rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 10. veljače 2017. godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

Sva dokumentacija, informacije i obrasci su dostupni OVDJE.