Novosti

Javni natječaj za dodjelu sredstava za cestarinu u sklopu humanitarnih projekata

Predmet Javnog natječaja je dodjela prava korištenja autoceste i objekata pod naplatom cestarine pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o. bez plaćanja naknade za organizacije civilnog društva koje provode programe humanitarnog karaktera u svrhu zaštite i promicanja zdravlja djece, pružanja pomoći oboljeloj djeci te pružanja pomoći djeci s invaliditetom i posebnim potrebama.
Javni natječaj je otvoren do 11. prosinca 2016. do 15:00 sati.
Na Javni natječaj mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva, registrirane kao:
  • udruge,
  • zaklade,
  • ustanove,
  • socijalne zadruge,
  • pravne osobe vjerskih zajednica ili
  • druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i strane udruge upisane u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje, a čije aktivnosti su usmjerene na predmet ovog natječaja

Prijavitelj mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
– da je upisan u Registar udruga
– da je statutom opredijeljen za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja
– da je upisan u Registar neprofitnih organizacija
 – da su uredno podmireni doprinosi i porez i te druga davanja prema državnom proračuni i proračunima jedinica lokalne samouprave;
– da prijavitelj i osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja nije pravomoćno osuđena za neko od kaznen ih djela
– da ima osigurane organizacijske, ljudske i prostorne resurse za provođenje programa;
– da u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu, odnosno za iste troškove
Prijavu na Javni natječaj treba dostaviti na adresu:
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. ŠIROLINA 4 10 000 ZAGREB
za javni natječaj za dodjelu donacija NE OTVARAJ
Prijave na Javni natječaj treba dostaviti u pisarnicu na navedenu adresu. Na omotnici mora biti napisana adresa prijavitelja.
Sve dodatne informacije, dokumentaciju i uvijete možete pronaći OVDJE.