Novosti

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za „Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:
  1. vlasnici zgrada koje su predmet projekta u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ili
  2. osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
  • javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
  1. da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, i
    da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.

U okviru ovog Poziva osigurano je 152.000.000,00 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnošću povećanja alokacije.
Iznosi bespovratnih sredstava koji se mogu dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga su:

  • najniži iznos 80.000,00 kuna (osamdeset tisuća kuna),
  • najviši iznos 10.000.000,00 kuna (deset milijuna kuna).

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana objave, po isteku kojeg započinje postupak dodjele.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu ee@mgipu.hr, a na adresu obrazovanje.eu@fzoeu.hr mogu se postavljati pitanja vezana uz ostvarivanje partnerstva te pripremu dokumentacije.

Ostale informacije i dokumentacija su dostupni OVDJE.