Novosti

E-impuls

Fond:Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program:Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 21.7.2016. do 30.9.2016.

Nadležno tijelo:Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje:malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji:mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Sažetak: _
Predmet Poziva:
Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.
Cilj Poziva: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 250.000.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2020.

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna, a najviše 300.000 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:
– malom poduzeću 65%
– mikro poduzeću 85%

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine.

Natječajna dokumentacija