Novosti

Obavijest o drugoj izmjeni LAG natječaja za mala poljoprivredna gospodarstva

Obaviještavamo potencijalne korisnike da je na dan 12.2.2020. objavljena 2. izmjena LAG natječaja za tip operacije 1.1.1 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” objavljenog 17.1.2020.

Izmjena uključuje novi tekst natječaja te nove obrasce i priloge. Cjelokupna nova dokumentacija i dodatne informacije nalaze se na stranici objave natječaja – ovdje.

OBJAŠNJENJE: Izmjena natječaja uslijed zaprimanja novog izmijenjenog aktivacijskog paketa od Agencije za plaćanja, a za provedbu LAG natječaja tipa operacije koji je odgovarajući nacionalnom TO 6.3.1. PRR RH 2014-2020.

Pregled važnih izmjena:

  • izmjena visine potpore po pojedinom projektu
  • izmjena ukupnog iznosa raspoloživih sredstava u natječaju
  • uvrštena i samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) kao prihvatljivi korisnici *
  • prihvatljive/neprihvatljive aktivnosti: prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke; nije prihvatljiv zakup državnog poljoprivrednog zemljišta; kušaonice bilo koje vrste nisu prihvatljive; usluge stručnjaka prihvatljive i tijekom provedbe projekta

* Stupanjem na snagu Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18) 1. siječnja 2019., uveden je novi organizacijski oblik poljoprivrednika – samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG). SOPG je prihvatljiv nositelj projekta u tipu operacije 6.3.1. ako ispunjava uvjete prihvatljivosti navedene u točki 2.1. i ostale uvjete i kriterije LAG natječaja. Da bi SOPG
ispunio uvjet prihvatljivosti „mikro i malo poduzeće“ mora se baviti prodajom odnosno zamjenom poljoprivrednih proizvoda u neprerađenom stanju. Prema odredbama čl. 3. st. 1. toč. b) Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18), SOPG ne smije prodavati prerađene poljoprivredne proizvode (npr. dozvoljena je prodaja kruške, ali ne i soka od kruške). U slučaju da SOPG u poslovnom planu ima navedenu i aktivnost prerade, isti je u obvezi registrirati dopunsku djelatnost prerade sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, br. 62/19) čime ujedno i mijenja organizacijski oblik.