Novosti

POTPORE OTOČNIM POSLODAVCIMA U 2017. GODINI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

objavilo je

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2017. godini

otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

 

Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

– da imaju sjedište na otocima

– da obavljaju djelatnost na otocima

– da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima

– da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva

– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50% i

– da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Korisnici potpora na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku, koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.
Korisnici potpora na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću

Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 31. listopada 2017. na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Povjerenstvo za ostvarivanje prava na potpore male vrijednostiotočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb
Više informacija pronađite OVDJE.