Novosti

Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2016. godinu

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave ministar Lovro Kuščević donio je Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. godinu.

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave i to naročito:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
  • nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Sredstva se odobravaju odnosno doznačuju jedinicama lokalne samouprave isključivo za realizaciju određenih i konkretnih projekata. Sredstva kapitalne pomoći općini ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva koja se mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose najviše do 350.000,00 kuna.

Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2016. godinu je objavljen 02. svibnja 2016. godine a rok za predaju zahtjeva je 20. svibnja 2016. godine.

Ispunjeni obrazac prijave potrebno je poslati na adresu e-pošte: kapitalne.pomoci@mgipu.hr

Obrazac nije potrebno slati običnom poštom niti u skeniranom obliku.

Tablica sa popisom svih pristiglih prijava, te tablica sa popisom općina i gradova kojima su odobrena sredstva za financiranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u 2016. godini biti će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.

Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. godinu
Obrazac prijave (xls)