Novosti

Javni poziv za poticaje u poljoprivredi Grada Zadra

 Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka objavljuje
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2017.g.

 

Predmet Javnog poziva

Sredstva pomoći poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2017.g. dodjeljuju se kao nepovratna sredstva za sljedeće vrste aktivnosti

1.Potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva – proizvodnja

2. Potpora za osiguranje poljoprivredne proizvodnje kod elementarnih nepogoda,

3. Potpora za ekološku i integriranu proizvodnju,

4. Potpora za pripremu objekata za financiranje iz nacionalnih i međunarodnih fondova

5. Potpora za edukacije i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvodača,

6. Potpora za očuvanje i proširenje genetskog materijala izvornih pasmina domaćih životinja

7. Potpora za subvencioniranje dijela troškova kredita u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

8. Potpora investicijama u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda — prerada

9. Potpora za promociju i plasman poljoprivrednih proizvoda

10. Potpora osnivanju i zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava

11. Potpora organiziranju znanstveno stručnih skupova, provođenju istraživačkih projekata i izdavanju stručnih časopisa iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja 

Uvjeti i potrebna dokumentacija

  • Korisnici potpora su OPG-i upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Grada Zadra te pravne fizičke osobe registrirane za obavijanje poljoprivredne djelatnosti sa poljoprivrednom proizvodnjom na području Zadarske županije i sjedištem u Gradu Zadru,
  • fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnosti koja podupiru razvojna znanja, promociju ii trženje poljoprivrednih proizvoda i djelatnosti od značaja za razvitak poljoprivrede, ribarstva i ruralnih gospodarskih i društvenih aktivnosti,
  • te pravne fizičke osobe, udruge i organizacije koje su registrirane i obavljaju djelatnosti koje će se po pojedinoj mjeri tj. aktivnosti tražiti.

 

Vrijeme trajanja javnog poziva

Zahtjevi za potporu se podnose na propisanom obrascu do 10.studenog 2017.

 

Adresa za dostavu dokumentacije

Grad Zadar, Narodni trg 1 , 23000 Zadar ili neposredno u pisarnicu

 

Sve informacije možete dobiti na broj 023 208 007.

Dokumentacija i potpuni tekst natječaja pronađite OVDJE.