Novosti

Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2017. godinu

Grad Zadar, UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša objavljuje javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2017. godinu

Udruge mogu prijaviti projekte edukacije, informiranja i drugih aktivnosti u slijedećim prioritetnim područjima:

 

Za područje razvitka otoka

Prioritetno  područje 1.

Razvijanje i unaprjeđenje sustava neformalnog cjeloživotnog obrazovanja u turizmu, poljoprivredi te ostalim gospodarskim granama (organiziranje edukacija, tečajeva, radionica za otočno stanovništvo u cilju povećanja mogućnosti samozapošljavanja i povećanja kvalitete života),

Prioritetno područje 2.

Promoviranje kulture, tradicije i načina żivota otočana organiziranjem višednevnih (minimalno 3 dana) događanja društveno-kulturnog  karaktera

Prioritetno  područje 3.

Unaprjeđenje uvjeta za prušanje skrbi za starije osobe na otocima (pomoć u kući i organiziranje društvenih sadržaja i aktivnosti u cilju podizanja  kvalitete života

Prioritetno  područje 4.

Unaprjeđenje turističke ponude organiziranjem društveno-sportskih jednodnevnih događanja

 

Za područje zaštite okoliša

Prioritetno područje 1.

Pravilno postupanje s otpadnim vodama u kućanstvu

Prioritetno  područje 2.

Sprječavanje   nastanka otpada, ponovna uporaba,  recikliranje, pravilno postupanje s otpadom

Prioritetno  područje 3.

Klimatske promjene, zaštita ozonskog omotača i zraka

Prioritetno  područje 4.

Održivi razvoj i ekološka proizvodnja hrane

 

Visina sredstava

Najmanji pojedinačni iznos traženih sredstava je 2 000 kn, a najveći 20 000 kn, ovisno o području i prioritetnom području.

 

Rok i mjesto podnošenja prijave

Rok za dostavu projekata je 27. veljače 2017.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici uz naznaku:

“Ne otvarati – za Javni natječaj iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša za 2017. godinu”

na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša

Narodni trg 1

23000 Zadar

 

Sve detaljne informacije, obrasce i potpun tekst natječaja možete pronaći OVDJE.

U slučaju potrebnih pojašnjenja Natječaja obratite se na e- mail:

otoci.okolis@grad-zadar.hr ili

nikolina.micic@grad-zadar.hr