Pogled na Kraljičinu plažu i Ždrijac sa zapada, autor V. Jakupović

Pogled na Kraljičinu plažu i Ždrijac sa zapada, autor V. Jakupović