Marija Kuljerić

VODITELJICA LAG-a

MarijaMoje ime je Marija Kuljerić. Rođena sam 19. listopada 1978. godine u Zagrebu gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Tijekom školovanja pohađala sam i muzičku te baletnu školu. U veljači 2003. godine diplomirala sam Biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Živim na otoku Silbi.

Dugogodišnje iskustvo rada u civilnom sektoru započinjem tijekom fakulteta kroz aktivno sudjelovanje u radu Udruge studenata biologije BIUS te provođenjem studentskih projekata. U Hrvatskom herpetološkom društvu – Hyla sam ostvarila više od 10 godina iskustva vođenja udruge (kao predsjednica, dopredsjednica te voditeljica / direktorica), vođenja različitih projekata i edukacijskih aktivnosti, suradnje s partnerima i dionicima i dr., dijelom kroz volonterski rad i dijelom kao zaposlenik organizacije, sve do siječnja 2013. godine. Od siječnja 2005. do travnja 2006. radila sam i u Centru za istraživanje mora pri Institutu Ruđer Bošković u Rovinju kao stručni suradnik na projektu Jadran.

Tijekom svog rada završila sam različite tečajeve i edukativne radionice, sudjelovala sam na brojnim domaćim i međunarodnim projektima i skupovima. Trenutno sam pri kraju edukacije za fitoaromaterapeuta pri Strukovnom učilištu Krešimir u Zagrebu. Nositelj sam obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Silbi "OPG Marija Kuljerić" koje se bavi proizvodnjom i preradom ljekovitog i aromatičnog bilja.

Članica sam više udruga: Izvorne folklorne skupine Silba (aktivni sudionik više od 20 godina, članica predsjedništva), Društva za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe, udruge Eko-Zadar, Hrvatskog herpetološkog društva Hyla i Hrvatskog instituta za biološku raznolikost. U razdoblju 2010. – 2014. bila sam i član Vijeća mjesnog odbora Silba.

U Lokalnoj akcijskoj grupi Mareta uključena sam od samog početka – od prvih sastanaka inicijative za osnivanje pa sve do danas. Kao predstavnik Društva za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe sudjelujem u radu Skupštine, u razdoblju od osnivanja LAG-a do srpnja 2015. bila sam i članicom Upravnog odbora. Također predstavljam LAG Mareta u LEADER mreži Hrvatske. Na mjestu voditeljice Lokalne akcijske grupe Mareta radim od travnja 2013. godine kao volonter, a od ožujka 2014. kao zaposlenica LAG-a Mareta.