Novosti

Objavljen Natječaj za provedbu operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama 50/16  objavljen Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“.  

Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.5.1. su: 1. šumoposjednici 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika i 3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

U okviru tipa operacije 8.5.1. prihvatljive za potporu su sljedeće vrste ulaganja: 1. konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika 2. konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća i 3. konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 60.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 8. lipnja 2016. do 10. listopada 2016.

Detaljnije o samoj mjeri možete pogledati ovdje.