Novosti

EDUKACIJA – Obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani

 

Hrvatska gospodarska komora – Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo i ŽK Zadar, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, organiziraju edukaciju Obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani, u petak, 11. studenoga, u 11 sati i 30 minuta u ŽK Zadar, Š. Brusine 16, Dvorana za sastanke II kat.

 

Edukacija je namijenjena subjektima u poslovanju s hranom koji potrošačima nude hranu u zapakiranom obliku (proizvođači, uvoznici, distributeri), ali i subjektima u poslovanju s hranom koji potrošačima nude hranu u nezapakiranom obliku – (slastičarnice, pekare, trgovine, hoteli, kampovi, restorani, barovi, catering i sl.)

 

Edukaciju će održati gđa. Sanja Kolarić Kravar, voditeljica Službe za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane – Uprave za kvalitetu hrane i fitosanitarnu politiku Ministarstva poljoprivrede.

Prijave za edukaciju zaprimaju se putem e-pošte na ppedisic@hgk.hr, najkasnije do 9. studenoga (srijeda), a kontakt-osoba je Petar Pedišić (tel.: 023/211-747).