Novosti

PROGRAM RAZVOJA OTOKA U 2017. GODINI

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  i u 2017. godini nastavlja provoditi Program razvoja otoka  pružajući podršku malim kapitalnim projektima kojima se želi unaprijediti kvaliteta života na otocima.

Ciljevi programa

Osnovni cilj Programa je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Prihvatljivi prijavitelji

  • jedinice lokalne samouorave
  • jedinice regionalne samouprave

Broj prijava po prijavitelju

 Prijavitelji mogu podnijeti prijave za najviše dva projekta. Ako podnositelj prijavi više od dva projekta, u daljnju proceduru uputit će se dva prva projekta po vremenu zaprimanja.

Iznosi sufinanciranja

Ukupna vrijednost iznosa sufinanciranja po prijavitelju može iznositi najviše 2.000.000,00 kuna  s PDV-om.

Najmanji iznos sredstava koji Ministarstvo može odobriti za jedan projekt iznosi 100.000,00 kuna s PDV-om.

Omjeri sufinanciranja

Podnositelji  prijave,  jedinice  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave,  sudjeluju  u sufinanciranju pojedinog projekta minimalno sa sljedećim udjelima:

  • najmanje 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz skupine;
  • najmanje 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz skupine;
  • najmanje 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz skupine;
  • najmanje 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz skupine.

Trajanje projekta

Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje su započete i provode se u 2017. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za provedbu projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2017. godini te je rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje, za udio sufinanciranja Ministarstva, najkasnije do 8. prosinca 2017.

Rok za završetak svih aktivnosti Korisnika na projektu, uključujući dostavu Završnog izvješća je 31. ožujak 2018.

Prijave na natječaj

prijave se dostavljaju na preporučenom pošiljkom uz naznaku:

Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka 2017.- Ne otvarati

na adresu:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Uprava ze regionalni razvoj

Sektor za otoke

Račkog 5

10 000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je 15. veljače 2017.

Informacije vezane za natječaj možete dobiti na e- mail:

  • lili.mekterovicruzic@mrrfeu.hr
  • iva.rumenovic@mrrfeu.hr

Tekst natječaja, obrasci i ostale informacije možete pronaći OVDJE.