Novosti

Potpore događanjima u 2018. godini

 

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju RH od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini;
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone;
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju;
  • jačanju snage brenda hrvatskog turizma i
  • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

 

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

  1. Potpore događanjima u pred i posezoni;
  2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima i
  3. TOP događanja.

 

Krajnji rok za podnošenje kandidatura pod točkom 1. i točkom 2. je  12. ožujka 2018. godine.

 

Krajnji rok za podnošenje kandidatura za program pod točkom 3. je 5. ožujka 2018. godine.

 

Više informacija pronađite OVDJE