Novosti

Novi Javni pozivi Zadarske županije

 

Sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i športu Zadarske županije za 2018. godinu

 

Projekti/programi će biti razmatrani ukoliko udruga udovoljava slijedećim uvjetima:

 • upisana je u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • djelatnosti i djelovanja udruge je područje Zadarske županije ili da ostvaruje programe/projekte kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Županije;
 • statutom su utvrđeni ciljevi i djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom ili zakonom;
 • vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • ispunila je obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o potporama iz proračuna Zadarske županije,
 • ispunila je sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Zadarske županije i
 • uskladila je statut sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama.

 

Pravo prijedloga, u pravilu, imaju udruge s područja kulture i športa koje se nisu javili na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2018. godinu te udruge koje nisu ostvarili sredstva Programom javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2018. godinu i Programom javnih potreba u športu Zadarske županije za 2018. godinu.

 

Rok za podnošenje prijava je od dana objave Poziva do utroška sredstava sa pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi i Ostali neraspoređeni programi u športu.

Sufinanciranje programa/projekata zaštite okoliša, prostornog uređenja i komunalnih poslova

 

Projekti/programi će biti razmatrani ukoliko udruga udovoljava slijedećim uvjetima:

 • upisana je u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • djelatnosti i djelovanja udruge je područje Zadarske županije ili da ostvaruje programe/projekte kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Županije;
 • statutom su utvrđeni ciljevi i djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom ili zakonom;
 • vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • ispunila je obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o potporama iz proračuna Zadarske županije,
 • ispunila je sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Zadarske županije i
 • uskladila je statut sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama.

 

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 100.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 5.000,00 kuna, a najveći 15.000,00 kuna.

 

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.

Prijavitelj može djelovati u partnerstvu s jednom ili više udruga koje moraju ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti koje vrijede za prijavitelje.

 

Rok za podnošenje prijava je 2. ožujka 2018. godine.

 

Više pročitajte OVDJE