Novosti

Natječaj za „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje poziv

na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su:

  • javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave,
  • jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te
  • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

 

U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
1. Priprema projektno tehničke – dokumentacije i studija
2. Provedba projekta
Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji;
Pristupačnost i komunalni sadržaji;
Edukacija i interpretacija i
Promocija i vidljivost
3. Upravljanje projektom

 

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je:
  – najniži iznos 2.000.000 kuna
  – najviši iznos 20.000.000 kuna

 

Poziv se objavljuje kao otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva, koji se pokreće trenutkom objave s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 5. ožujka 2017. godine, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016.

Sve dodatne informacije možete pronaći OVDJE.