Novosti

Javni pozivi Zadarske županije

 

Područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

Potpore se odobravaju udrugama za programe i projekte od interesa za opće dobro u sljedećim prioritetnim područjima:

 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe i
 • promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

 

Projekti/programi će biti razmatrani ukoliko prijavitelj udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je udruga upisana u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar;
 • da je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija;
 • da je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja udruge područje Zadarske županije ili da ostvaruje programe/projekte kojima se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Županije;
 • da statutom utvrđeni ciljevi i djelatnosti udruge nisu u suprotnosti s Ustavom ili zakonom;
 • da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • da je udruga ispunila sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Zadarske županije;
 • djelovanje udruge mora biti iz područja promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda i
 • da je udruga sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama uskladila statut sa Zakonom o udrugama i o tome podnijela zahtjev za upis promjena nadležnom uredu.

Rok za podnošenje prijava je 15. veljače 2018. godine.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati isključivo elektroničkim putem najkasnije 5 dana prije isteka Javnog poziva, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: bernard.maruna@zadarska-zupanija.hr

 

 

Područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada

 

Potpore se odobravaju udrugama za programe i projekte od interesa za opće dobro u sljedećim prioritetnim područjima:

 • promicanje zdravlja i prevencija bolesti;
 • promicanje volonterstva;
 • poticanje i razvoj socijalnih usluga i humanitarne djelatnosti;
 • briga i skrb o osobama oboljelim od različitih kroničnih bolesti;
 • prevencija i ublažavanje posljedica svih oblika ovisnosti
 • poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina i
  zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

 

Projekti/programi će biti razmatrani ukoliko prijavitelj udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je udruga upisana u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar;
 • da je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija;
 • da je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja udruge područje Zadarske županije ili da ostvaruje programe/projekte kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Županije;
 • da statutom utvrđeni ciljevi i djelatnosti udruge nisu u suprotnosti s Ustavom ili zakonom;
 • da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • da je udruga ispunila sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Zadarske županije;
 • djelovanje udruge mora biti iz područja zdravstva, socijalne skrbi ili humanitarne djelatnosti i
 • da je udruga sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama uskladila statut sa Zakonom o udrugama i o tome podnijela zahtjev za upis promjena nadležnom uredu.

Rok za podnošenje prijava  je do 15. veljače 2018. godine.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati isključivo elektroničkim putem najkasnije 5 dana prije isteka Javnog poziva, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: bernard.maruna@zadarska-zupanija.hr

 

Više informacija pronađite OVDJE