Novosti

Javni poziv za udruge koje su programski usmjerene na zaštitu okoliša, zaštitu prirode i održivi razvoj

J A V N I   P  O  Z  I  V

za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog  odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

PODRUČJA AKTIVNOSTI ZA PRIJAVU PROJEKTA I PROGRAMA

Potpore se odobravaju udrugama za programe i projekte od interesa za opće dobro u Zadarskoj županiji u sljedećim prioritetnim područjima:

–  zaštita okoliša,

–  zaštita prirode i

–  održivi razvoj

 

UVJETI JAVNOG POZIVA

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 50.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 3.000,00 kuna, a najveći 10.000,00 kuna.

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.

ROK, NAČIN I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, a završava 2. ožujka 2017. godine. Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u papirnatom obliku preporučeno poštom ili osobno predajom u pisarnici Zadarske županije na adresu:

  Zadarska županija

Božidara Petranovića 8

23 000 Zadar

 s naznakom: Prijava za dodjelu financijske potpore udrugama s pozicije Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.

 

DODATNE INFORMACIJE

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati isključivo elektroničkim putem najkasnije 5 dana prije isteka Javnog poziva, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: olivio.mestrovic@zadarska-zupanija.hr.

Tekst natječaja, obrasce i ostaleinformacije možete pronaći OVDJE.