Novosti

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije u 2017. godini

Mjere prihvatljive za sufinanciranje u smislu ovog Javnog poziva su:

 1. Mjera za povećanje energetske učinkovitosti:
 • povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice,
 • zamjena stolarije vanjske ovojnice.
 1. Mjera za korištenje obnovljivih izvora energije:
 • nabava i ugradnja dizalice topline,
 • nabava i ugradnja kotla na drvnu biomasu,
 • nabava i ugradnja solarnog toplinskog sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje,
 • nabava i ugradnja novog sustava s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije.

Na ovaj Javni poziv fizička osoba može podnijeti prijavu za svaku mjeru pojedinačno ili obje mjere zajedno, pri čemu ponude izvođača dostavlja za svaku mjeru posebno.

U smislu ovog Javnog poziva postojeća obiteljska kuća je postojeća građevina:

 • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
 • građevinske bruto površine do 400m2,
 • s najmanje 50% bruto podne površine namijenjene stanovanju i
 • s najviše četiri stambene jedinice.

Fizička osoba sukladno Javnom pozivu može ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije za mjeru za povećanje energetske učinkovitosti u iznosu do 40% prihvatljivih troškova ulaganja ali ne više od 30.000,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu, odnosno za mjeru za korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu do 40% prihvatljivih troškova ulaganja ali ne više od 15.000,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu.

Rok za dostavu prijave počinje danom objave Javnog poziva, a završava 21. kolovoza 2017. godine. Prijave će se obrađivati do isteka roka, odnosno do iskorištenosti sredstva osiguranih za provedbu ovog Javnog poziva.

Više informacija pronađite OVDJE.