Novosti

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2016.g.

Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo Grada Zadra objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2016.g.

Sredstva potpore poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2016.g. planirana Proračunom Grada Zadra za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna dodjeljuju se kao nepovratna sredstva za sljedeće vrste aktivnosti:

 1.  Potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva – proizvodnja,
 2. Potpora za osiguranje poljoprivredne proizvodnje kod elementarnih nepogoda,
 3. Potpora za ekološku i integriranu proizvodnju,
 4. Potpora za pripremu objekata za financiranje iz nacionalnih i međunarodnih fondova,
 5. Potpora za edukacije i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača,
 6. Potpora za očuvanje i proširenje genetskog materijala izvornih pasmina domaćih životinja,
 7. Potpora za subvencioniranje dijela troškova kredita u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 8. Potpora investicijama u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda – prerada,
 9. Potpora za promociju i plasman poljoprivrednih proizvoda,
 10. Potpora osnivanju i zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava,
 11. Potpora organiziranju znanstveno stručnih skupova, provođenju istraživačkih projekata i izdavanju stručnih časopisa iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija
Korisnici potpora su:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem u Gradu Zadru
 • fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnosti koja podupiru razvojna znanja, promociju i trženje poljoprivrednih proizvoda i djelatnosti od značaja za razvitak poljoprivrede, ribarstva i ruralnih gospodarskih i društvenih aktivnosti te
 • pravne i fizičke osobe, udruge i organizacije koje su registrirane i obavljaju djelatnosti koje će se po pojedinoj mjeri tj. aktivnosti tražiti.

Svaki tražitelj potpore može se prijaviti na više od jedne ponuđene mjere potpore, a maksimalan iznos, temeljem svih potpora, ne može biti veći od 60.000,00 kn po tražitelju potpore godišnje.
Potrebna dokumentacija za dodjelu sredstava pomoći specificirana je na obrascima zahtjeva koji su dostupni na web stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr).
Vrijeme trajanja javnog poziva

Zahtjevi za potporu podnose se na propisanom obrascu do 02. prosinca 2016.g.

 

Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev

Zahtjevi za potporu sa svom popratnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo, Narodni trg 1, 23000 Zadar

ili se predaju neposredno u pisarnici Grada Zadra.

Informacije

Sve informacije o uvjetima za dodjelu potpora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i obrtništvo Grada Zadra na adresi: Brne Krnarutića 13, Zadar, i na brojeve telefona: 023/208-086 i 023/208-087.

Detaljnije o natječaju možete pronaći OVDJE.