Novosti

JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2017. godinu

 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

 

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra te koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • koji obavljaju proizvodnu odnosno ICT djelatnost tj. koji su sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. registrirani za obavljanje slijedećih djelatnosti:
    C –prerađivačka industrija (izuzev C 11.02 Proizvodnja vina od grožđa, C 12.00 Proizvodnja duhanskih proizvoda, C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, C 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda) te  J -informacije i komunikacije (izuzev 58.1. Izdavanje knjiga periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti , 59.1. Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, 59.2. Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 60.1. Emitiranje radijskog program, 60.2. Emitiranje televizijskog programa, 63 Informacijske uslužne djelatnosti);
  • koji prijavljuju gospodarsku aktivnost koja se obavlja na području Grada Zadra;
  • koji imaju podmirene obveze, poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojim evidenciju vodi Porezna uprava;
  • koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Zadru;
  • koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku;
  • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
  • koji u skladu s odredbama o državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama) još nisu iskoristili najvećidopušteni iznos državne potpore male vrijednosti;
  • koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Zadra, ukoliko su ih ostvarili u prethodnomrazdoblju

 

Potpore se odobravaju za slijedeće namjene:
1) Uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru;
2) Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora;
3) Podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga;
4) Podrška izvoznom poslovanju;
5) Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije I
6) Poticanje poduzetnika početnika.

 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do 8.prosinca 2017. godine.

Dodatne informacije, odgovori na dodatna pitanja i obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra, Brne Krnarutića 13, Zadar ili na telefon 023/208-086 ili
023/208-087.

Više o Javnompozivu pronađite OVDJE.