Novosti

JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2016. godinu

Grad Zadar objavljuje
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2016. godinu
 
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja. Bespovratna novčana sredstva koja se dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de minimis potpore).
 
Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra te koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
 -koji obavljaju proizvodnu odnosno ICT djelatnost tj. registrirani su za obavljanje slijedećih djelatnosti:

C–prerađivačka industrija i

J- informacije i komunikacije
Namjena,iznosi i intenzitet potpora
Potpore se odobravaju za slijedeće namjene:
1)Uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru
2) Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora
3) Podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga
4) Podrška izvoznom poslovanju
5) Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
Intenzitet potpore: do 50 % prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 35.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.
Najviši pojedinačni iznos potpore po pojedinom korisniku može iznositi  55.000,00 kuna godišnje.
U Proračunu Grada Zadra za 2016. godinu za ovu namjenu osiguran je iznos od 300.000,00 kuna.
Postupak dodjele potpora
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do 09.prosinca 2016. godine. Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima «Zahtjev za dodjelu potpora malom gospodarstvu». Zahtjevi se podnose Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu:
Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo, Prijava na Javni poziv – potpore malom gospodarstvu, Narodni trg 1, 23000 Zadar
Dodatne informacije, odgovori na dodatna pitanja i obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i obrtništvo Grada Zadra, Brne Krnarutića 13, Zadar ili na telefon 023/208-086 ili 023/208-087.
Sve dodatne informacije i obrasce možete pronaći OVDJE.