Novosti

J A V N I P O Z I V udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i sportu Zadarske županije za 2017. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti Zadarske županije raspisuje Poziv za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i sportu Zadarske  županije za 2017. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi i Ostali neraspoređeni programi u sportu udrugama koje pokrivaju područje društvenih djelatnosti.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Svaka udruga čija je djelatnost iz područja kulture i sporta

 

Područja aktivnosti

Potpore se odobravaju udrugama za programe i projekte od interesa za opće dobro u Zadarskoj županiji u prioritetnim područjima:

–   područje kulture

–   područje sporta

 

Rok i način podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijava je od dana objave Poziva do utroška sredstava.

Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s Pozivom dostavljaju se na adresu:

 

Zadarska županija

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Božidara Petranovića 8

23000 Zadar

Sva pitanja vezna uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronskim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: drustvene-dilber @zadarska-zupanija.hr.

Tekst javnog poziva objavljen je na mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr,  a obavijest o objavi Javnog poziva u dnevnom tisku.

Dodatne informacije o Javnom pozivu, dokumentaciju i obrasce možete pronaći OVDJE.