Novosti

EU novac za promociju poljoprivrednih proizvoda – prijave do 28. travnja

U tijeku je podnošenje prijedloga programa za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima – koje traje do 28.4.2016. godine. Novom promotivnom politikom pod sloganom “Pravi užitak – iz Europe je!” – „Enjoy, it’s from Europe!”, EU želi pomoći subjektima u sektoru poljoprivrede da se probiju na nova tržišta ili ojačaju postojeći položaj na tržištu, ali i informirati europske potrošače o poljoprivrednim proizvodnima iz EU. Kako bi se ostvario taj cilj, EU je osigurala više sredstava nego prijašnjih godina, povećala stopu sufinanciranja odobrenih programa i olakšala postupak prijave projekata promocije poljoprivrednih proizvoda.

Prijedlozi programa koji se mogu prijaviti na poziv koji je objavila Europska komisija 4. veljače 2016. odnose se na:

  • Jednostavne  programe – koje podnosi jedna ili više organizacija predlagateljica iz iste države članice;
  • Programe u kojima sudjeluje više korisnika – koje podnose najmanje dvije organizacije predlagateljice iz najmanje dvije države članice ili jedne/više europskih organizacija.

Programi informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda usmjereni su na informiranje o kvaliteti, prehrambenoj i zdravstvenoj vrijednosti, posebnim metodama proizvodnje, dobrobiti životinja, zaštiti okoliša i sl. te na podizanje razine svijesti o autentičnosti europskih zaštićenih oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i zajamčenih tradicionalnih posebnosti. Programi se baziraju na odnosima s javnošću i informativnim kampanjama, a mogu se provoditi i u obliku sudjelovanja na događanjima, sajmovima i izložbama koji su od nacionalnog, europskog i međunarodnog značaja.  Mjere informiranja i promocije nisu usmjerene na marke proizvoda (brendove) i njihovo podrijetlo. Prijaviti se mogu reprezentativne organizacije proizvođača proizvoda ili sektora koji se kroz program želi promovirati. Smatra se da su reprezentativne one organizacije, bez obzira na njihov pravni oblik, one koje predstavljaju najmanje 50 % broja proizvođača ili vrijednosti utržive proizvodnje dotičnog proizvoda ili sektora te priznate proizvođačke organizacije. Dakle, privatne kompanije nisu prihvatljive kao predlagateljice programa. Programi će se ocjenjivati i odabirati samo u Europskoj komisiji, a ne kao do sada – najprije u državi članici, a zatim u Komisiji. Prijava projekta provodi se elektroničkim putem do 28. travnja 2016. godine.

Više informacija pronađite na apprrr.hr