Kategorija: <span>Regionalni razvoj</span>

OBAVIJEST o održavanju radionica za Mjeru 7- tip operacije 7.2.2. i Podmjeru 6.3.

 

Radionica za Mjeru 7 – tip operacije 7.2.2.
Pred raspisivanje natječaja za provedbu tipa operacije 7.2.2. – „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju info radionice za predstavnike JLS, konzultante i ostale zainteresirane, na kojima će se predstaviti ovaj tip operacije, postupak prijave, a u direktnom razgovoru s kolegama biti će prigode za raspraviti sve eventualne nepoznanice.

 

Radionice se održavaju u Zagrebu (24.10.), Splitu(25.10.), Rijeci(26.10.) i Osijeku(28.10.) pa se pozivaju svi zainteresirani  da se prijave, ovisno o mjestu na kojem će sudjelovati, putem POVEZNICE.

 

 

Radionica o mjeri 6.3.“Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
Radionice su namijenjene korisnicima koji su aplicirali na prvi natječaj za navedenu podmjeru i kojima je izdana Odluka o dodjeli sredstava.

Cilj radionice je pružiti informacije i odgovore na pitanja koja se tiču same realizacije projekta, podnošenja Zahtjeva za isplatu te knjigovodstveno- poreznog aspekta.

 

Radionice će biti održane u 6 gradova, Bjelovaru, Rijeci, Osijeku, Splitu, Gospiću i Zagrebu. Na navedenu radionicu će biti ciljano pozivani korisnici mjere. Raspored i termin održavanja po gradovima, odnosno županijama, su dostupni OVDJE.

Javni poziv za izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Lokalna Akcijska Grupa u Ribarstvu „Plodovi mora“

poziva sve stanovnike, a osobito ribare, prerađivače i uzgajivače s područja svoga djelovanja – općine Kali, Kukljica, Preko, Sali i Grad Zadar (s pripadajućim otocima) – da se uključe u izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) na temelju koje će u budućnosti financirani projekti s našeg područja.

Radionice će se održati po sljedećem rasporedu:
13.10. u 17:00 Kali – Vijećnica Općine Kali, Trg Marnjive 23

14.10. u 12:00 Sali – Multimedijalna dvorana u zgradi Općine Sali, Obala Petra Lorinija bb

15.10. u 10:00 Zadar – COIN Coworking Zadar, Put Murvice 16
Ciljevi izrade LRSR i teme projektnih prijedloga koje će ući u istu moraju biti vezani uz neko
od sljedećih tematskih područja:
– dodavanje vrijednosti, stvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih ljudi i promicanje inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture;
– poticanje diversifikacije unutar ili izvan gospodarskog ribolova, cjeloživotnog učenja i stvaranja radnih mjesta u ribarstvenim i akvakulturnim područjima;
– jačanje i iskorištavanje prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući i operacije za ublažavanje učinaka klimatskih promjena;
– promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine, uključujući pomorsku baštinu i
– jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte mob. 097/6056 676 ili mail: flag.mrkonia@gmail.com.

Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2016. godinu

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave ministar Lovro Kuščević donio je Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. godinu.

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave i to naročito:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
  • nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Sredstva se odobravaju odnosno doznačuju jedinicama lokalne samouprave isključivo za realizaciju određenih i konkretnih projekata. Sredstva kapitalne pomoći općini ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva koja se mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose najviše do 350.000,00 kuna.

Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2016. godinu je objavljen 02. svibnja 2016. godine a rok za predaju zahtjeva je 20. svibnja 2016. godine.

Ispunjeni obrazac prijave potrebno je poslati na adresu e-pošte: kapitalne.pomoci@mgipu.hr

Obrazac nije potrebno slati običnom poštom niti u skeniranom obliku.

Tablica sa popisom svih pristiglih prijava, te tablica sa popisom općina i gradova kojima su odobrena sredstva za financiranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u 2016. godini biti će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.

Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. godinu
Obrazac prijave (xls)

Program razvoja otoka u 2016. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2016. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva.
Cilj Programa 

  • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Korisnici Programa 

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.

Obuhvat Programa

  • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju.

Program se provodi u skladu s Javnim pozivom za dostavu projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr

Izvor: https://razvoj.gov.hr/