Kategorija: <span>Regionalni razvoj</span>

Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima

Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2017. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2017. godini kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Narodne novine, broj 119/16).
Pozivaju se sve zainteresirane udruge koje imaju sjedište na hrvatskim otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja, da dostave svoje projektne prijave.

Opći cilj Natječaja:

– financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.

Prihvatljive aktivnosti Natječaja mogu se rasporediti prema sljedećim područjima djelovanja:

 • P-1 razvoj civilnog društva
 • P-2 kultura (kulturna baština i umjetnost)
 • P-3 predškolski odgoj, obrazovanje i znanost
 • P-4 gospodarske aktivnosti (poljoprivreda, brodogradnja, turizam i dr.)
 • P-5 ekologija (zaštita okoliša i mora)
 • P-6 sport

Ukupan iznos osiguranih sredstava: 490.500,00 kuna.
Minimalni iznos financijske potpore: 20.000,00 kuna.
Maksimalni iznos financijske potpore: 40.000,00 kuna.

Svaki podnositelj prijave/udruga može podnijeti najviše jednu prijavu.

Zainteresirani podnositelji podnose prijavu za dodjelu financijske potpore u skladu s Uputama za prijavitelje. Prijave se podnose na Obrascima za prijavu projekta.

Rok dostave prijava je 8. lipnja 2017.

Više informacija, obrasci i ostalo možete pronaći OVDJE.

Raspisano je 5 natječaja za podmjeru 4.1.

24.travnja je stupio na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Temeljem spomenutog Pravilnika danas je objavljeno pet natječaja na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) za koje će se prijave zaprimati od 2. lipnja 2017. godine:

 1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).
 2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Za MLADE je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

 1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).
 2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

 1. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.

 

Prijave na natječaje se odvijaju u dvije faze od kojih će u prvoj fazi od korisnika biti tražen manji opseg dokumentacije. Vrlo brzo nakon zatvaranja natječaja korisnici koji prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni te će im biti omogućena dostava dodatne dokumentacije. Korisnici za koje nema dostatnih sredstava bit će obaviješteni vrlo brzo po zatvaranju natječaja te im neće biti stvoren dodatni trošak pripreme dokumentacije.

Cjelokupni postupak odabira u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trajat će maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije.

Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu. 

Natječaje i priloge natječaja, te upute i predloške možete pronaći ovdje.

Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ za 2017. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodjeljuje oznaku „Hrvatski otočni proizvod“ u cilju poticanja razvoja otočne proizvodnje kroz prepoznatljivost i jačanje konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu.

Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači, dodjeljuje se godišnje, u vidu plakete i makete, proizvođačima koji imaju sjedište tvrtke na otocima i koji nominirane proizvode izrađuju na otocima.

Stručno mišljenje o zadovoljavanju uvjeta i kriterija stjecanja prava na uporabu oznake donose neovisne stručne komisije.

Prijedlog odluke o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ donosi Savjet projekta, a konačnu odluku ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo s nositeljima oznake sklapa ugovor na 3 godine.

Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ otvoren je do 19. travnja 2017.

Više informacija o pozivu pogledajte OVDJE.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ruralnog razvoja za 2017. godinu

Upravni odjel za poljoprivredu Zadarske županije objavljuje

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ruralnog razvoja za 2017. godinu

Dodjela potpora odnosno provođenje i sufinanciranje projekata provodi se kroz slijedeće mjere :

MJERA 1:Potpora uređenja i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta

MJERA 2: Potpora za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju i dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

MJERA 3: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

MJERA 4: Potpora očuvanju i proširenju stočnog fonda

MJERA 5: Potpora neproizvodnim ulaganjima neophodnim za polj. proizvodnju

MJERA 6: Potpora edukaciji i stručnom osposobljabanju

MJERA 7: Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

MJERA 8: Potpora za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda

MJERA 9: Potpora za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda na PG-u

Zahtjevi se podnose do 14.4. 2017. na adresu:

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Više informacija o mjerama i aktivnostima, obrasce i kriterije možete pronaći OVDJE.

Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2017. godinu

Grad Zadar, UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša objavljuje javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2017. godinu

Udruge mogu prijaviti projekte edukacije, informiranja i drugih aktivnosti u slijedećim prioritetnim područjima:

 

Za područje razvitka otoka

Prioritetno  područje 1.

Razvijanje i unaprjeđenje sustava neformalnog cjeloživotnog obrazovanja u turizmu, poljoprivredi te ostalim gospodarskim granama (organiziranje edukacija, tečajeva, radionica za otočno stanovništvo u cilju povećanja mogućnosti samozapošljavanja i povećanja kvalitete života),

Prioritetno područje 2.

Promoviranje kulture, tradicije i načina żivota otočana organiziranjem višednevnih (minimalno 3 dana) događanja društveno-kulturnog  karaktera

Prioritetno  područje 3.

Unaprjeđenje uvjeta za prušanje skrbi za starije osobe na otocima (pomoć u kući i organiziranje društvenih sadržaja i aktivnosti u cilju podizanja  kvalitete života

Prioritetno  područje 4.

Unaprjeđenje turističke ponude organiziranjem društveno-sportskih jednodnevnih događanja

 

Za područje zaštite okoliša

Prioritetno područje 1.

Pravilno postupanje s otpadnim vodama u kućanstvu

Prioritetno  područje 2.

Sprječavanje   nastanka otpada, ponovna uporaba,  recikliranje, pravilno postupanje s otpadom

Prioritetno  područje 3.

Klimatske promjene, zaštita ozonskog omotača i zraka

Prioritetno  područje 4.

Održivi razvoj i ekološka proizvodnja hrane

 

Visina sredstava

Najmanji pojedinačni iznos traženih sredstava je 2 000 kn, a najveći 20 000 kn, ovisno o području i prioritetnom području.

 

Rok i mjesto podnošenja prijave

Rok za dostavu projekata je 27. veljače 2017.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici uz naznaku:

“Ne otvarati – za Javni natječaj iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša za 2017. godinu”

na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša

Narodni trg 1

23000 Zadar

 

Sve detaljne informacije, obrasce i potpun tekst natječaja možete pronaći OVDJE.

U slučaju potrebnih pojašnjenja Natječaja obratite se na e- mail:

otoci.okolis@grad-zadar.hr ili

nikolina.micic@grad-zadar.hr

 

Hrvatski otočni proizvodi na Adventu u Zagrebu

Advent u Zagrebu svake je godine ljepši, bolji i nudi više sadržaja, a ove godine svim posjetiteljima našega glavnog grada predstavit će se i „Hrvatski otočni proizvod“ koji obilježava već 10. godišnjicu postojanja.

Gotovo 30 otočnih proizvođača, nositelja ove jedinstvene oznake kvalitete koja objedinjuje izvrsnost i tradiciju, predstavit će se na kućicama u neposrednoj blizini glavnoga zagrebačkog trga, odnosno u Cesarčevoj ulici, od 1. do 24. prosinca.

Posjetitelji će moći uživati u kvaliteti izvornih otočnih proizvoda kao što su vina, rakije, likeri, maslinova ulja, sirevi, slastice, ribe, salatne marinade, džemovi, med, a bit će tu i raznih kozmetičkih i odjevnih proizvoda te suvenira koji su uspješno objedinili tradiciju, istraživački rad, inovaciju i natprosječnu kvalitetu.

Projekt „Hrvatski otočni proizvod“, kojeg provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, pokrenut je 2007. godine s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih proizvoda. Krajem studenoga na Lošinju je svečano obilježena 10. godišnjica ovog projekta, a tom prilikom je dodijeljena i oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ za 2016. godinu, koju je dobilo 68 otočnih proizvođača za 111 proizvoda.

U proteklih 10 godina prepoznati su i distribuirani brojni otočni proizvodi koji su uspješno udovoljili svim kriterijima izvrsnosti, izvornosti i tradicije, tako da oznaku kvalitete „Hrvatski otočni proizvod“ danas ponosno nosi 739 proizvoda od 249 proizvođača s 24 otoka i poluotoka Pelješca.

„Hrvatski otočni proizvod je hvalevrijedan projekt koji je omogućio otočnim proizvođačima da zaštite izvrsnost svog proizvoda. Prošli vikend smo obilježili 10 godina njegova postojanja, a tijekom Adventa u Zagrebu svi imaju priliku kušati naše otočne proizvode i uvjeriti se u njihovu kvalitetu“, izjavila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac.

Osim što ima veliku turističku i tradicionalnu vrijednost, ovaj projekt značajno doprinosi i u gospodarskom smislu jer otočni proizvođači zadržavaju mnoge obitelji na otocima i pozitivno utječu na razvoj hrvatskih otoka samozapošljavanjem i stvaranjem novih radnih mjesta.

Otočni proizvođači svaki tjedan će se izmjenjivati na kućicama u Cesarčevoj, a prvoga tjedna predstavit će se Paška sirana, PZ Postira s Brača, RZ Ribarska sloga s Ugljana i OPG Benčić s Visa.

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja

Nove informacije o terminu objave natječaja za tip operacije 7.4.1.

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potencijalne korisnike da se odgađa objava natječaja za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Plan raspisivanja natječaja za 2017. godinu, uključujući i natječaj za ovaj tip operacije, biti će objavljen do kraja prosinca, pa se pozivaju svi zainteresirani da i dalje prate obavijesti na  mrežnim stranicama i na društvenim mrežama.

Potpunu obavijest je moguće pronaći OVDJE.

Svečana dodjela oznake „Hrvatski otočni proizvod“ na Lošinju 25. i 26. studenog 2016.

Otok Lošinj domaćin je ovogodišnje svečane dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“, koju dodjeljuje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Smještaj po danu za 1 osobu s doručkom iznosi 303 kn, za 2 osobe 459 kn.
Ministarstvo za ovogodišnje dobitnike i sve ostale dobitnike oznake HOP organizira prijevoz u polasku 24.11. i povratku 26.11. s polascima iz Blata i Splita.

Prijave za vožnju autobusom prima g. Ivan Nimac, predsjednik Klastera HOP.

Kontakt broj 099 443 95 59 te e-mail upk.hrvatskiotocniproizvod@gmail.com

Dodjela će se održati u gradu Malom Lošinju 25. i 26. studenog, a program možete pogledati u OVDJE.

Anketa o otocima

LAG Mareta Vas poziva da ispunite Anketu o otocima kako bi novi Zakon pomogao razvoju otoka.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU priprema prijedlog nacrta novog Zakona o otocima. Provedba postojećeg Zakona iz 1999. godine i dosadašnja otočna razvojna praksa upućuju da zakonski okvir razvojne politike na hrvatskim otocima treba unaprijediti i prilagoditi novim okolnostima.

Ovim Upitnikom se žele doznati stavove i mišljenja otočana  o prednostima i nedostacima života na otoku, dosadašnjim postignućima i propustima Zakona o otocima, stanju na većim i manjim otocima, otočnim demografskim kretanjima i sl.

Anketa je dostupna OVDJE.