Kategorija: <span>Projekt</span>

Info: Projekt Kreativne industrije u ruralnim krajevima

Program: Erasmus +

Projekt: Creative Industries in Rural Areas / Kreativne industrije u ruralnim krajevima

Vodeći partner: LAG Mareta

Partneri: Asociatia Comunitatilor Interculturale – ASCOINT (Rumunjska), Positiva Milano (Italija), Neaniki ekselixi 18 (M.K.O) (Grčka) i Asociacion educativa por la integracion y la igualdad (Španjolska)

Ukupna vrijednost projekta: 23.100 EUR

Intenzitet potpore:100%

Bespovratna EU sredstva:  23.100 EUR

Ciljevi:

 • Jednakost i uključenost mladih; projekt doprinosi unaprjeđenju sposobnosti i vještina mladih iz ruralnih sredina i malih otoka u prepoznavanju kulturne baštine kao izvora poslovnih prilika
 • Smanjivanje radikalizma među mladima kroz međusobno upoznavanje i razumijevanje te upoznavanje kulturne baštine različitih područja

Razdoblje provedbe projekta: 19. svibanj 2019. do 18. studeni 2019.

Kreativne industrije u ruralnim krajevima – Erasmus+ razmjena mladih

Agencija za mobilnost i EU programe je donijela odluku o dodjeli financijske potpore LAG-u Mareta za provedbu projekta Kreativne industrije u ruralnim krajevima (program Erasmus +) u ukupnom iznosu od 23.100,00 EUR.

Na razmjeni mladih koja će se održati u Zadru, od 28.6.2019. do 7.7.2019., sudjelovati će 6 partnerskih organizacija s po 6 mladih sudionika iz svake zemlje (Hrvatska, Grčka, Italija, Rumunjska, Španjolska) i jednim voditeljem, te 2 voditelja iz Hrvatske.

U sklopu projekta sudionici će se upoznati s materijalnom i nematerijalnom baštinom LAG područja kroz obilazak grada Zadra, posjet jednoj od klapa, izlet na otoke Ugljan i Školjić te ostale aktivnosti projekta. Na otoku Školjić sudionici će imati mogućnost prisustvovati pjevanoj misi u samostanu franjevaca trećeredaca, a koja je dio nematerijalne baštine područja.

Projekt “Kreativne industrije u ruralnim područjima” je financiran od strane Europske unije u okviru programa Erasmus+

Izjava o odricanju od odgovornosti:

Ova komunikacija odražava isključivo stajalište autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu objavljuje
JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja riharstva i marikulture za 2017. godinu

 

Dodjela potpora odnosno provođenje i sufinanciranje projekata provodi se kroz slijedeće mjere i aktivnosti:

 

1. Potpore za pripremu projektne dokumentacije u ribarstvu i marikulturi

 • 1.1. Tehnička dokumentacija (idejno rješenje, idejni projekt – glavni projekt – izvedbeni projekt)
 • 1.2. Financijska dokumentacija (poslovni plan i investicijska studija)
 • 1.3. Konzultantske usluge kod pripreme prijavne dokumentacije za EU fondove

2. Potpore za razvoj ribarstva i marikulture

 • 2.1. Nabava proizvedene dugotrajne imovine potrebne za obavljanje ribarske djelatnosti (vrijednost proizvedene dugotrajne imovine mora biti najmanje 3.000,00 kuna): plutače, oznake,  lanci, oprema za sidrenje, HTZ oprema (zaštitna radna odjeća i obuća), ronilačka oprema, plutajući objekti , manipulativna oprema za rad na uzgajalištu, radni strojevi i dr.
 • 2.2. Projekti promidžbe i marketinše pripreme ribarskih proizvoda
 • 2.3. Uvodenje sustava analize opasnosti kontrolnih točaka (HACCP sustava) u objekte uključene u uzgoj i / ili preradu morskih organizama
 • 2.4. Edukacija i stručno osposobljavanje za zanimanja u ribarstvu
 • 2.5. Organizacija stručnih skupova, edukacija, radionica i/ili znanstveno istraživačkih projekata
 • 2.6. Organiziranje manifestacija i događanja čiji je cilj promidža i trženje ribarskih
  proizvoda i podizanje javne svijesti o održivosti proizvoda ribarstva i
  marikulture

 

KRITERIJ I VISINA POTPORA

Sufinanciranje je ograničeno do 50% ukupnih dokumentiranih troškova. Najveći pojedinačni iznos do 20 000 kn po korisniku. Sufinancirati se mogu troškovi nastali i plaćni od 2. rujna 2016. godine do 1 . rujna 2017. godine.

 

PRIHVATLJIVI TRAŽITELJI ZA DODJELU POTPORA

Potpora se može dodijeliti fizičkilm i pravnim osobama iz ranga mikro poduzeća koji su ovlaštenici povlastice
za uzgoj ribe i drugih morskih organizama odnosno s Registriranom djelatnosti uzgoja i prerade ribe te ostalih morskih organizama te imaju prebivalite/sjedište na području Zadarske županije.

 

ROK ZA PODNOŠENJE

Rok za podnošnje Zahtjeva počinje danom objavc Javnog poziva, a traje do 1 . rujna 2017. godine. Potpore se odobravaju po redoslijedu zaprimanja, do utroška sredstava planiranih u proračunu Županije, a najkasnije do 31. prosinca 2017. godine.

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se isključivo na prijavnim obrascima koji se nalaze na web stranici Zadarske županije ili se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu.

Zahtjev za sufianciranjem te sva potrebna dokumentacija dostavlja se ISKLJUČIVO na adresu:

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, B. Petranovića 8, 23 000 Zadar

s naznakom Potpore u ribarstvu i marikulturi za 2017. godinu, potom ili neposrednom predajom u pisarnicu.

Ostali uvijeti, informacije i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Sajam proizvođača “Mareta” Nin 2017

S veseljem najavljujemo Sajam proizvođača “Mareta” Nin 2017. koji će se održati u srijedu 07.06.2017. u starom dijelu Nina, na Višeslavovom trgu.

Svečano otvaranje manifestacije održati će se u 10:30 sati uz nastup KUD Branimir.

 

Na samom sajmu proizvođača svoje proizvode izlagati će više od 20 izlagača s područja Zadarske županije. Konačni popis izlagača objaviti ćemo nekoliko dana prije same manifestacije, a u međuvremenu možete pratiti njihovo predstavljanje na javnoj (svima dostupnoj) FB stranici manifestacije Sajam proizvođača Mareta.

Među izlagačima obratite pažnju i na proizvode s oznakom Hrvatski otočni proizvod. Dodatno ovdje možete preuzeti brošuru s HOP proizvodima i proizvođačima koji se nalaze na području LAG-a Mareta, a koja je tiskana u sklopu prošlogodišnjeg Sajma proizvođača Mareta u Ninu.

 

Osim sajma proizvođača, u sklopu manifestacije održati će se i predavanja za sve zainteresirane na teme:

 • Uzgoj izvornih i zaštićenih vrsta svinja za proizvodnju šokola, Savjetodavna služba, Žarko Lovrinov, dipl.ing.
 • OPG primjer dobre prakse – proizvođač sadnica i eteričnog ulja smilja i ostalog ljekovitog bilja, OPG Đurica Ivica
 • Internet u službi poljoprivrednika i malih poduzetnika – on-line prodajni kanali, LAG Mareta, Marija Kuljerić, dipl.ing.

Predavanja će se održati u Baroknoj kući u Ninu, u trajanju 13 – 14 sati.

 

Tijekom popodnevnih sati nastupiti će i Klapa Condura Nin. Manifestacija će trajati cijeli dan, do 20:30 sati.

Prezentacija projekta “Hrvatski otočni proizvod” u Zadarskoj županiji

Grad Zadar, Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša i Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, organiziraju prezentacije projekta „Hrvatski otočni proizvod“ za sve postojeće i potencijalne otočne proizvođače s područja Zadarske županije te sadašnje i buduće organizatore manifestacija, koje u svom programu imaju ili su zainteresirani imati izlagače s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ s područja Zadarske županije.

Osim promocije projekta, pojasniti će se procedure dodjele oznake, predstaviti primjeri dobre prakse i mogućnosti (su)financiranja troškova  za troškove ishodovanja oznake i sudjelovanja na manifestacijama od strane Grada Zadra, otočnih općina i/ili Zadarske županije.

Isto tako, prezentacija je namijenjena pravnim i fizičkim osobama u djelatnosti turizma u cilju obogaćivanja svoje ponude, a budući i Ministarstvo turizma svojim javnim pozivom Konkurentnost turističkog gospodarstva dodjeljuje potpore vezane za plasman otočnih proizvoda.

 

Prezentacija će se održati u petak, 5. svibnja 2017. godine, u velikoj dvorani IMPACT centra, Put Stanova bb, Zadar, s početkom u 11,00 sati, prema slijedećem rasporedu:

 

-Projekt „Hrvatski otočni proizvod“, opće informacije, postupak dodjele, dodana vrijednost oznake, Ljubica Ajduković Ugarković, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj, Sektor za otoke

-primjer dobre prakse – proizvođač: Ana Matulić, OPG Matulić, Pašman

-primjer dobre prakse – organizator manifestacije: Julijana Radović Longin, JKU Prvenj, Tkon

-Ivan NImac, predsjednik Udruge poslovni klaster „Hrvatski otočni proizvod

-mogućnosti (su)financiranja – otočne općine, Grad Zadar i Zadarska županija

NATJEČAJ za provedbu tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
raspisuje natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

Prihvatljivi korisnici:

 •   mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura

 

Prihvatljivi troškovi :

 • kupnja domaćih životinja,
 • jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 • kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade proizvoda,
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada,
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 • građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe,
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta te
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

 

Iznos potpore:

 • do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti

 

Rok natječaja:

 • Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017., a kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

 

Sve dodatne informacije o načinu prijave i dokumentaciji možete pronaći OVDJE.

Završen projekt Eko Zadra „Revitalizacija starih maslinika zadarskih otoka“

Krajem lipnja Udruga „Eko Zadar“ završila je projekt „Revitalizacija starih maslinika zadarskih otoka“  u sklopu kojeg su se održala predavanja na Silbi, Malom Ižu – Porovcu i Maloj Ravi. Projekt u vrijednosti od 10.000,00 kn financirao je Grad Zadar, Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša, a  provodio se u partnerstvu s Udrugom za ruralni razvoj „Ravni kotari“ i Lokalnom akcijskom grupom (LAG-om) Mareta.

Prvo predavanje održano je 11. lipnja u prostorijama Mjesnog odbora na Silbi.

Na predavanju su se žitelji otoka upoznali s problematikom i mogućnostima revitalizacije starih maslinika – njihove regeneracije, koja se može zavisno o kriterijima obnove, starosti stabla i zdravstvenom stanju podnožja debla, obnoviti na tri najčešća načina i to: iz guke, iz panja i obnova u krošnji. Također, predavanjima su se žitelji otoka uvodili u ekološko maslinarstvo i predstavili su im se najznačajniji štetnici s kojima se maslinari susreću, a za lakše snalaženje u maslinarskim radovima tijekom godine, svima na predavanju poklanjen je i maslinarski kalendar radova.

Predavanje i kalendar je osmislio gosp. Božo Surać, maslinar s Malog Iža, budući da je i sam upoznat s kojim se sve problemima maslinari na otocima najčešće susreću, predavanje je osmišljeno da pomogne žiteljima otoka kako da pravilno obavljaju ovu djelatnost u skladu s poljoprivrednim uvjetima, s obzirom da se radi o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja.

U sklopu istog predavanja, voditeljica LAG-a Mareta, Marija Kuljerić, predstavila je mogućnosti financiranja poljoprivrednih gospodarstava te ruralnog turizma kroz realizaciju Mjere 6. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. te kroz realizaciju nove Lokalne razvojne strategije LAG-a Mareta.

Ciljana skupina ovog projekta su vlasnici maslinika – proizvođači maslinovog ulja za vlastite potrebe, ali i onih koji se bave prodajom te se očekuje kako će ovaj projekt donijeti korisnicima predavanja nove kompetencije i znanja potrebna za bavljenje maslinarstvom te unaprjeđenje načina proizvodnje maslinovog ulja čime se potiče samozapošljavanje na otocima kroz razvoj poljoprivrede i proširenje turističke gastronomske ponude, rekao je voditelj projekta Igor Reesch.

Predavanje na istu temu održana su i u prostorijama mjesnog odbora u Malom Ižu – Porovac, 17. lipnja, te 18. lipnja u prostorijama Mjesnog odbora Mala Rava.

Predsjednica Republike Hrvatske u obilasku otoka

Mada je posjet Dugom otoku odnosno Općini Sali predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, drugi dan njezina boravka u Zadarskoj županiji, doslovce proletio njezinim obilaskom niza mjesta i mnoštvu kratkih susreta s mještanima, ipak su joj domaćini, načelnik Općine Sali Zoran Morović i suradnici uspjeli predstaviti dva tipično otočna problema koja su pokazuju u najmanju ruku površan odnos države prema otocima.

 

Neriješeni zemljišnik Dugog otoka je najveći problem koji priječi razvoj, a jučer je ekspresno dogovreno: uz svjedočenje Grabar-Kitarović zamjenica ministra pravosuđa Barica Novosel obećala je da će već do ljeta zaposliti djelatnike kako bi se i prije plana počelo s katastraskim izmjerama katastarskih općina Sali i Božava.

 

“Našli smo rješenje i dobili obećanje Ministarstva pravosuđa da će se već ove godine ovaj veliki problem riješiti, što je bitno jer je čisto vlasništvo preduvjet za pokretanje poslova investiranja i apliciranja projekata za europske fondove”, rekla je predsjednica nakon sastanka s članovima Općinskog vijeća Salija i načelnikom Zoranom Morovićem.

Morović je zahvalio predsjednici na posjetu i trudu koji je uložila kako bi pomogla općini Sali, istaknuvši kako je ovo prvi put da je stvorena izravna komunikacija i dijalog s otočanima oko rješavanja njihovih problema.

Sastanku je nazočila i zamjenica ministra pravosuđa Barica Novosel, koja je kazala kako je na području Zadarske županije u tijeku obnova najvećeg broja zemljišnih knjiga u Hrvatskoj.

“Dogovorili smo i drugi tjedan potpisujemo sporazum s općinom Sali, zaposlit ćemo i dodatne ljude kako bi se taj problem što prije riješio. Najprije počinje obnova katastarske općine Božava, onda Sali i do kraja godine imat ćemo završenu obnovu obje katastarske općine”, poručila je Novosel.

 

Predsjednica je u srijedu, uz ostalo, obišla i veliki eko maslinik bračnog para Nives i Gorana Morovića. Oni su kod Žmana obnovili stari i podigli novi maslinik na kaskadama opasnih suhozidima dugim i nekoliko kilometara. Njihov plan da uz pomoć sredstava EU tu na jedan orginalan način, po projektu Nikole Bašića, izgrade mali maslinarsko-turistički kompleks koji bi bio doslovce ukopan u zemlju, kod nadležnih ministarstava, poljoprivrede i graditeljstva nije prošao, pa nije odobran ni na natječaju za eurospka sredstva.

 

O tome su Slobodna Dalmacija i Zadarski.hr nedavno opširno pisali, a jučer je Goran Morović o svom slučaju i odnosu države prema otočnoj poljoprivredi ispričao i predsjednici, zajedno s autorom projekta Nikolom Bašićem. dok je kušavala njegovo zlatno ulje s nedavno maslinarskog natjecanja u Milanu.

 

Da li će Morovićima predsjednica htjeti i moći pomoći tek treba vidjeti.

 

Kolindi Grabar-Kitarović su u stalnoj pratnji bili zadarski župan Stipe Zrilić i dožupan Božidar Longin. Svi si oni obišli i jedini gospodarski pogon na Dugom otoku, Tvornicu za preradu konzervi Mardešić, gdje su ih dočekali vlasnik Ante Maras i direktorica Marina Depolo.

 

Predsjednica je na poziv legendarnoog voditelja saljske knjižnice dobila i člansku iskaznicu koju je ipak morala platiti 10 kn (ipak je bila u bodulima), prosjedila na na klupici na rivi, vječnom penzionerskom sunčalištu saljski penzionera gdje se družila s vremešnim blizankama Ružom i Zorkom koje su joj ispričale o svojim otočkim samoćama i staračkim boleštinama, slikala se na slavnoj saljskoj Linčarnici, kultnom mjestu neradnika svih zemalja, a u osnovnoj školi s dječjim vrtićem Petar Lorini, nakon što su je dočekali bubnjevi i rogovlje juniorske Tovareće mužike, sjela na parket učionice i raspričala se s klincima.

 

Posjetila je i grob Danijela Grbina, pripadnika Otočkog bataljuna koji je i jedini poginuli Saljanin u Domovinskom ratu, a koji je stradao u Akciji Maslenica u veljači 1993. u mjestu Pridraga.

Mario Vuksan/ Hina