Kategorija: <span>EU natječaji</span>

ERASMUS+: Poslovna partnerstva u strukovnom obrazovanju, osposobljavanju i naukovanju na temelju rada

ERASMUS+: Poslovna partnerstva u strukovnom obrazovanju, osposobljavanju i naukovanju na temelju rada

Cilj programa je premostiti jaz između područja obrazovanja i poslovanja, unaprijediti važnost obrazovanja i osposobljavanja za potrebe tržišta rada i povećat izvrsnost te podnošenje prijedloga za poslovna partnerstva u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (VET) radi razvijanja obrazovanja na temelju rada. Rok za prijavu je 17. siječnja 2017.

Cilj se misli postići putem poboljšanja kvalitete obrazovanja i naukovanja na temelju rada promicanjem partnerstava koja uključuju tvrtke, pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, druge bitne dionike i posredničke organizacije kako bi se razvili relevantniji, sistematičniji i održiviji pristupi prijenosom znanja i učenjem na temelju ustaljenih modela i praksa.

Tko se može prijaviti?

Grupa 1
Podnositelj (koordinator projekta) mora biti jedna od sljedećih organizacija:

-pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (više srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje)
-mali, srednji ili veliki poduzetnici (javni ili privatni);
-gospodarska, trgovačka i obrtnička komora ili na sličan način relevantna sektorska/strukovna organizacija;
-lokalno ili regionalno tijelo vlasti;

Partnerstvo mora obuhvaćati najmanje tri potpuna partnera iz najmanje dviju različitih zemalja programa Erasmus+.

Ta tri tijela moraju obuhvaćati:

-1 pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,
-1 lokalno ili regionalno tijelo vlasti;
-1 malog, srednjeg ili velikog poduzetnika (javnog ili privatnog) ili 1 komoru ili 1 sektorsku ili strukovnu organizaciju.

Partnerstva također trebaju uključivati barem 1 organizaciju poslodavaca i 1 organizaciju radnika (socijalni partneri) kao povezane partnere.

Grupa 2
Podnositelj (koordinator projekta) mora biti europska krovna organizacija s članicama ili podružnicama u najmanje 12 zemalja programa Erasmus+, od kojih najmanje 6 sudjeluje u projektu kao partneri.

Prihvatljive sudjelujuće organizacije (lot 1 i lot 2) uključuju:

-lokalna ili regionalna tijela javne vlasti;
-socijalne partnere (organizacije poslodavaca i radnika);
-male, srednje ili velike poduzetnike (javne ili privatne);
-gospodarske, trgovačke i obrtničke komore ili na sličan način relevantne sektorske/strukovne organizacije;
-javne službe za zapošljavanje;
-škole i pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, agencije, centre (među njima i pružatelje -visokoškolskogobrazovanja i osposobljavanja);
-organizacije mladih;
-udruge roditelja;
-druga relevantna tijela.

Financiranje
Za grupu 1 je predviđena potpora od ukupno 4,5 milijuna eura, dok je za grupu 2 predviđeno ukupno 1,5 milijuna eura (maksimalno do 15 projekata u okviru grupe 1 i do 5 projekata u okviru grupe 2).

Više o natječaju pogledajte OVDJE.

Objavljen poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ 2017.

Objavljen je poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ 2017.

u kojem je za 2017. godinu predviđeno više od 2 milijarde eura za financiranje projekata u obrazovanju, osposobljavanju te sektoru mladih i sporta. Objavljeni su Programski vodič i poziv na dostavljanje projektnih prijedloga. Poseban naglasak će biti postavljen na poticanje projekata koji podržavaju društvenu uključenost, posebice izbjeglica i migranata, kao i projekte koji sprečavaju radikalizaciju stavova mladih.

Rok za podnošenje prijava

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih – 2. veljače 2017.
Mobilnost pojedinaca u području mladih – 2. veljače 2017.
Mobilnost pojedinaca u području mladih – 26. travnja 2017.
Mobilnost pojedinaca u području mladih – 4. listopada 2017.
Strateški projekti EVS-a – 26. travnja 2017.
Događaji velikih razmjera europske volonterske službe – 5. travnja 2017.
Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus – 16. veljače 2017.

Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja – 29. ožujka 2017.
Strateška partnerstva u području mladih – 2. veljače 2017.
Strateška partnerstva u području mladih – 26. travnja 2017.
Strateška partnerstva u području mladih – 4. listopada 2017.
Koalicije znanja – 28. veljače 2017.
Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja – 9. veljače 2017.
Jačanje kapaciteta u području mladih – 8. ožujka 2017.

Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika

Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih – 2. veljače 2017. / 26. travnja 2017. / 4. listopada 2017.

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti – 23. veljače 2017.

Sportske aktivnosti

Zajednička partnerstva – 6. travnja 2017.
Mala zajednička partnerstva – 6. travnja 2017.
Neprofitni europski sportski događaji – 6. travnja 2017.

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič programa Erasmus+ na engleskom jeziku.

Više o natječaju pogledajte OVDJE.

Program Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje

Program Kreativna Europa provodi

Poziv za podnošenje prijedloga u svrhu potpora za europske projekte

 

Poziv je otvoren kulturnim subjektima koji su imali pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje zahtjeva i koji mogu dokazati da postoje kao pravne osobe.

Rok za podnošenje prijava za europske projekte suradnje je 23. studeni 2016. godine do 12:00 sati.

Podnositelji zahtjeva moraju imati stabilne i dostatne izvore financiranja (financijsku sposobnost) da bi održavali svoje aktivnosti tijekom razdoblja u kojem se projekt provodi i da bi sudjelovali u njegovom financiranju.

Organizacije koje podnose zahtjev moraju biti stručno osposobljene i imati kvalifikacije potrebne da završe predloženi projekt (operativna sposobnost).

Potprogramom Kultura nastoji se pružiti potpora projektima koji su najvećim dijelom usredotočeni na:

A. transnacionalnu mobilnost
B. razvoj publike
C.1. izgradnju kapaciteta – digitalizacija
C.2. izgradnju kapaciteta – novi poslovni modeli
C.3. izgradnju kapaciteta – obrazovanje i osposobljavanje

Ukupan proračun potprograma Kultura programa Kreativna Europa za razdoblje 2014. – 2020 iznosi 457,8 milijuna EUR. Ukupan iznos sredstava iz ovog poziva koja će biti dodijeljena tijekom 2017. godine iznosi oko 35.500.000,00 eura.

Više o natječaju pogledajte OVDJE.

 

Razvoj poslovne infrastrukture

 

Svrha poziva je:

–    Razvoj poduzetničko poslovne infrastrukture koja na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinosi poboljšanju poslovanja i potrošačkog okruženja te modernizaciji i razvoju industrijske baze i poduzetničkog okruženja;
–    Poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećati broj proizvoda/usluga koje ona omogućava, poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili za novom poduzetničkom infrastrukturom i
–    Poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Prihvatljivi prijavitelji su:
 • Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave i
 • Poduzetničke potporne institucije –  u javnom ili privatnom vlasništvu.

Projektom će se financirati sljedeće aktivnosti:

a)    Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez aktivnosti održavanja ili preuređenja iste u obimu radova kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima i

b)    Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih usluga poduzetnicima.

Neprihvatljive aktivnosti su ulaganja u:

 1. turističku infrastrukturu;
 2. infrastrukturu poduzetničkih zona i centara kompetencije;
 3. istraživačko-inovacijsku infrastrukturu;
 4. inovacijske klastere;
 5. energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje;
 6. infrastrukturu za recikliranje i oporabu;
 7. energetsku infrastrukturu;
 8. Broadband (širokopojasnu) infrastrukturu;
 9. kulturna dobra povezano s očuvanjem baštine;
 10. sportsko-rekreativnu i višenamjensku infrastrukturu;
 11. infrastrukturu luka i zračnih luka i
 12. infrastrukturu namijenjenu unaprijed određenom korisniku.

Za ovaj Poziv osigurano je 50.000.000,00 eura za razdoblje 2016. – 2020. godine.
Iznos potpore ne može premašiti razliku između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kuna. Operativna dobit oduzima se od prihvatljivih troškova ex-ante na temelju razumnih predviđanja i mehanizmom povrata sredstava., a maksimalno do praga od 20.000.000,00 kuna
Ukupni troškovi za istu infrastrukturu ne smiju premašiti 20 milijuna eura.
Rezultati projekta moraju se zadržati u Republici Hrvatskoj i rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.
Prijave se podnose od  01. listopada do 31. prosinca 2016. godine.
Ostale važne informacije pronađite na slijedećoj poveznici:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1289

EU novac za promociju poljoprivrednih proizvoda – prijave do 28. travnja

U tijeku je podnošenje prijedloga programa za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima – koje traje do 28.4.2016. godine. Novom promotivnom politikom pod sloganom “Pravi užitak – iz Europe je!” – „Enjoy, it’s from Europe!”, EU želi pomoći subjektima u sektoru poljoprivrede da se probiju na nova tržišta ili ojačaju postojeći položaj na tržištu, ali i informirati europske potrošače o poljoprivrednim proizvodnima iz EU. Kako bi se ostvario taj cilj, EU je osigurala više sredstava nego prijašnjih godina, povećala stopu sufinanciranja odobrenih programa i olakšala postupak prijave projekata promocije poljoprivrednih proizvoda.

Pročitaj više