Kategorija: <span>EU natječaji</span>

Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja raspisuje Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave i to naročito:

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
 • nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Sredstva se odobravaju odnosno doznačuju jedinicama lokalne samouprave isključivo za realizaciju određenih i konkretnih projekata. Sredstva kapitalne pomoći općini ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva koja se mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose do najviše 450.000,00 kuna.

Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu objavljen je 27. siječnja 2017. godine, a rok za predaju zahtjeva je 24. veljače 2017. godine.

Sve dodatne informacije možete pronaći OVDJE.

Javni poziv za dodjelu financijske potpore Zadarske županije za projekte u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Zadarske županija objavljuje Javni poziv za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

Prijavitelji

Svaka udruge čija je djelatnost iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada i udovoljava kriterijima iz Javnog poziva.

 

Područja aktivnosti

 • promicanje zdravlja i prevencija bolesti
 • promicanje volonterizma
 • promicanje i razvoj socijanih usluga i humanitarne djelatnosti
 • briga i skrb o osobama oboljelih od različitih kroničnih bolesti
 • prevencija i ublažavanja svih vrsta ovisnosti
 • poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina
 • zaštita i promicanje prava osoba s invaiditetom i djece s teškoćama u razvoju

 

Prijava na natječaj

Prijava se prilaže na propisanim obrascima do 16. veljače 2017. i dostavlja na adresu:

Zadarska županija, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Sve informacije i propisani obrasci dostupni su OVDJE.

ERASMUS+: Poslovna partnerstva u strukovnom obrazovanju, osposobljavanju i naukovanju na temelju rada

ERASMUS+: Poslovna partnerstva u strukovnom obrazovanju, osposobljavanju i naukovanju na temelju rada

Cilj programa je premostiti jaz između područja obrazovanja i poslovanja, unaprijediti važnost obrazovanja i osposobljavanja za potrebe tržišta rada i povećat izvrsnost te podnošenje prijedloga za poslovna partnerstva u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (VET) radi razvijanja obrazovanja na temelju rada. Rok za prijavu je 17. siječnja 2017.

Cilj se misli postići putem poboljšanja kvalitete obrazovanja i naukovanja na temelju rada promicanjem partnerstava koja uključuju tvrtke, pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, druge bitne dionike i posredničke organizacije kako bi se razvili relevantniji, sistematičniji i održiviji pristupi prijenosom znanja i učenjem na temelju ustaljenih modela i praksa.

Tko se može prijaviti?

Grupa 1
Podnositelj (koordinator projekta) mora biti jedna od sljedećih organizacija:

-pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (više srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje)
-mali, srednji ili veliki poduzetnici (javni ili privatni);
-gospodarska, trgovačka i obrtnička komora ili na sličan način relevantna sektorska/strukovna organizacija;
-lokalno ili regionalno tijelo vlasti;

Partnerstvo mora obuhvaćati najmanje tri potpuna partnera iz najmanje dviju različitih zemalja programa Erasmus+.

Ta tri tijela moraju obuhvaćati:

-1 pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,
-1 lokalno ili regionalno tijelo vlasti;
-1 malog, srednjeg ili velikog poduzetnika (javnog ili privatnog) ili 1 komoru ili 1 sektorsku ili strukovnu organizaciju.

Partnerstva također trebaju uključivati barem 1 organizaciju poslodavaca i 1 organizaciju radnika (socijalni partneri) kao povezane partnere.

Grupa 2
Podnositelj (koordinator projekta) mora biti europska krovna organizacija s članicama ili podružnicama u najmanje 12 zemalja programa Erasmus+, od kojih najmanje 6 sudjeluje u projektu kao partneri.

Prihvatljive sudjelujuće organizacije (lot 1 i lot 2) uključuju:

-lokalna ili regionalna tijela javne vlasti;
-socijalne partnere (organizacije poslodavaca i radnika);
-male, srednje ili velike poduzetnike (javne ili privatne);
-gospodarske, trgovačke i obrtničke komore ili na sličan način relevantne sektorske/strukovne organizacije;
-javne službe za zapošljavanje;
-škole i pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, agencije, centre (među njima i pružatelje -visokoškolskogobrazovanja i osposobljavanja);
-organizacije mladih;
-udruge roditelja;
-druga relevantna tijela.

Financiranje
Za grupu 1 je predviđena potpora od ukupno 4,5 milijuna eura, dok je za grupu 2 predviđeno ukupno 1,5 milijuna eura (maksimalno do 15 projekata u okviru grupe 1 i do 5 projekata u okviru grupe 2).

Više o natječaju pogledajte OVDJE.

Objavljen poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ 2017.

Objavljen je poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ 2017.

u kojem je za 2017. godinu predviđeno više od 2 milijarde eura za financiranje projekata u obrazovanju, osposobljavanju te sektoru mladih i sporta. Objavljeni su Programski vodič i poziv na dostavljanje projektnih prijedloga. Poseban naglasak će biti postavljen na poticanje projekata koji podržavaju društvenu uključenost, posebice izbjeglica i migranata, kao i projekte koji sprečavaju radikalizaciju stavova mladih.

Rok za podnošenje prijava

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih – 2. veljače 2017.
Mobilnost pojedinaca u području mladih – 2. veljače 2017.
Mobilnost pojedinaca u području mladih – 26. travnja 2017.
Mobilnost pojedinaca u području mladih – 4. listopada 2017.
Strateški projekti EVS-a – 26. travnja 2017.
Događaji velikih razmjera europske volonterske službe – 5. travnja 2017.
Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus – 16. veljače 2017.

Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja – 29. ožujka 2017.
Strateška partnerstva u području mladih – 2. veljače 2017.
Strateška partnerstva u području mladih – 26. travnja 2017.
Strateška partnerstva u području mladih – 4. listopada 2017.
Koalicije znanja – 28. veljače 2017.
Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja – 9. veljače 2017.
Jačanje kapaciteta u području mladih – 8. ožujka 2017.

Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika

Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih – 2. veljače 2017. / 26. travnja 2017. / 4. listopada 2017.

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti – 23. veljače 2017.

Sportske aktivnosti

Zajednička partnerstva – 6. travnja 2017.
Mala zajednička partnerstva – 6. travnja 2017.
Neprofitni europski sportski događaji – 6. travnja 2017.

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič programa Erasmus+ na engleskom jeziku.

Više o natječaju pogledajte OVDJE.

Program Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje

Program Kreativna Europa provodi

Poziv za podnošenje prijedloga u svrhu potpora za europske projekte

 

Poziv je otvoren kulturnim subjektima koji su imali pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje zahtjeva i koji mogu dokazati da postoje kao pravne osobe.

Rok za podnošenje prijava za europske projekte suradnje je 23. studeni 2016. godine do 12:00 sati.

Podnositelji zahtjeva moraju imati stabilne i dostatne izvore financiranja (financijsku sposobnost) da bi održavali svoje aktivnosti tijekom razdoblja u kojem se projekt provodi i da bi sudjelovali u njegovom financiranju.

Organizacije koje podnose zahtjev moraju biti stručno osposobljene i imati kvalifikacije potrebne da završe predloženi projekt (operativna sposobnost).

Potprogramom Kultura nastoji se pružiti potpora projektima koji su najvećim dijelom usredotočeni na:

A. transnacionalnu mobilnost
B. razvoj publike
C.1. izgradnju kapaciteta – digitalizacija
C.2. izgradnju kapaciteta – novi poslovni modeli
C.3. izgradnju kapaciteta – obrazovanje i osposobljavanje

Ukupan proračun potprograma Kultura programa Kreativna Europa za razdoblje 2014. – 2020 iznosi 457,8 milijuna EUR. Ukupan iznos sredstava iz ovog poziva koja će biti dodijeljena tijekom 2017. godine iznosi oko 35.500.000,00 eura.

Više o natječaju pogledajte OVDJE.

 

Razvoj poslovne infrastrukture

 

Svrha poziva je:

–    Razvoj poduzetničko poslovne infrastrukture koja na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinosi poboljšanju poslovanja i potrošačkog okruženja te modernizaciji i razvoju industrijske baze i poduzetničkog okruženja;
–    Poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećati broj proizvoda/usluga koje ona omogućava, poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili za novom poduzetničkom infrastrukturom i
–    Poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Prihvatljivi prijavitelji su:
 • Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave i
 • Poduzetničke potporne institucije –  u javnom ili privatnom vlasništvu.

Projektom će se financirati sljedeće aktivnosti:

a)    Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez aktivnosti održavanja ili preuređenja iste u obimu radova kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima i

b)    Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih usluga poduzetnicima.

Neprihvatljive aktivnosti su ulaganja u:

 1. turističku infrastrukturu;
 2. infrastrukturu poduzetničkih zona i centara kompetencije;
 3. istraživačko-inovacijsku infrastrukturu;
 4. inovacijske klastere;
 5. energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje;
 6. infrastrukturu za recikliranje i oporabu;
 7. energetsku infrastrukturu;
 8. Broadband (širokopojasnu) infrastrukturu;
 9. kulturna dobra povezano s očuvanjem baštine;
 10. sportsko-rekreativnu i višenamjensku infrastrukturu;
 11. infrastrukturu luka i zračnih luka i
 12. infrastrukturu namijenjenu unaprijed određenom korisniku.

Za ovaj Poziv osigurano je 50.000.000,00 eura za razdoblje 2016. – 2020. godine.
Iznos potpore ne može premašiti razliku između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kuna. Operativna dobit oduzima se od prihvatljivih troškova ex-ante na temelju razumnih predviđanja i mehanizmom povrata sredstava., a maksimalno do praga od 20.000.000,00 kuna
Ukupni troškovi za istu infrastrukturu ne smiju premašiti 20 milijuna eura.
Rezultati projekta moraju se zadržati u Republici Hrvatskoj i rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.
Prijave se podnose od  01. listopada do 31. prosinca 2016. godine.
Ostale važne informacije pronađite na slijedećoj poveznici:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1289

EU novac za promociju poljoprivrednih proizvoda – prijave do 28. travnja

U tijeku je podnošenje prijedloga programa za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima – koje traje do 28.4.2016. godine. Novom promotivnom politikom pod sloganom “Pravi užitak – iz Europe je!” – „Enjoy, it’s from Europe!”, EU želi pomoći subjektima u sektoru poljoprivrede da se probiju na nova tržišta ili ojačaju postojeći položaj na tržištu, ali i informirati europske potrošače o poljoprivrednim proizvodnima iz EU. Kako bi se ostvario taj cilj, EU je osigurala više sredstava nego prijašnjih godina, povećala stopu sufinanciranja odobrenih programa i olakšala postupak prijave projekata promocije poljoprivrednih proizvoda.

Pročitaj više