Kategorija: <span>Edukacija</span>

Obavijest o održavanju info radionica pred raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1. ” Potpora mladim poljoprivrednicima”

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju info radionice koje su namijenjene potencijalnim korisnicima i/ili njihovim konzultantima

Na radionici će se govoriti o postupku prijave na natječaj, izradi poslovnog plana, a predstavit će se i najučestaliji problemi uočeni u prijavama s prvog natječaja.

Prijavljenim sudionicima neće biti slane obavijesti o prihvaćanju prijave, već su slobodni nazočiti događanju.

 

Radionice se održavaju u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku prema sljedećem rasporedu:

ZAGREB, 13.12.2016., 11 sati, Kino dvorana Ministarstva gospodarstva, Vukovarska 78
OSIJEK, 15.12.2016., 11,00 sati, Hrvatska gospodarska komora, Europske avenije 13
RIJEKA, 19.12.2016., 11,00 sati, Hrvatska gospodarska komora, Bulevar oslobođenja 23
SPLIT, 21.12.2016., 11,00 sati, Hrvatska gospodarska komora, Obala Ante Trumbića 4

Prijavu na radionicu možete pronaći OVDJE.

EDUKACIJA – Obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani

 

Hrvatska gospodarska komora – Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo i ŽK Zadar, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, organiziraju edukaciju Obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani, u petak, 11. studenoga, u 11 sati i 30 minuta u ŽK Zadar, Š. Brusine 16, Dvorana za sastanke II kat.

 

Edukacija je namijenjena subjektima u poslovanju s hranom koji potrošačima nude hranu u zapakiranom obliku (proizvođači, uvoznici, distributeri), ali i subjektima u poslovanju s hranom koji potrošačima nude hranu u nezapakiranom obliku – (slastičarnice, pekare, trgovine, hoteli, kampovi, restorani, barovi, catering i sl.)

 

Edukaciju će održati gđa. Sanja Kolarić Kravar, voditeljica Službe za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane – Uprave za kvalitetu hrane i fitosanitarnu politiku Ministarstva poljoprivrede.

Prijave za edukaciju zaprimaju se putem e-pošte na ppedisic@hgk.hr, najkasnije do 9. studenoga (srijeda), a kontakt-osoba je Petar Pedišić (tel.: 023/211-747).

OBAVIJESTI vezane uz Javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

objavilo je odgovore na najčešća pitanja vezana uz poziv na dostavu projektnih prijedloga “ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA”.

Odgovore možete pronaći OVDJE.

Fond za zaštitu i energetsku učinkovitost objavio je  raspored radionica prema kojem bi se radionica u Zadru trebala održati 3.studenog 2016. godine.

Na radionicama će predstavnici Fonda biti dostupni potencijalnim prijaviteljima – upraviteljima zgrada i predstavnicima stanara za sva pitanja, a u razdoblju otvorenom za prijave će im pomoći u što kvalitetnijoj pripremi dokumentacije i realizacije projekata.

Raspored sa svim informacijama je dostupan OVDJE.

OBAVIJEST o održavanju radionica za Mjeru 7- tip operacije 7.2.2. i Podmjeru 6.3.

 

Radionica za Mjeru 7 – tip operacije 7.2.2.
Pred raspisivanje natječaja za provedbu tipa operacije 7.2.2. – „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju info radionice za predstavnike JLS, konzultante i ostale zainteresirane, na kojima će se predstaviti ovaj tip operacije, postupak prijave, a u direktnom razgovoru s kolegama biti će prigode za raspraviti sve eventualne nepoznanice.

 

Radionice se održavaju u Zagrebu (24.10.), Splitu(25.10.), Rijeci(26.10.) i Osijeku(28.10.) pa se pozivaju svi zainteresirani  da se prijave, ovisno o mjestu na kojem će sudjelovati, putem POVEZNICE.

 

 

Radionica o mjeri 6.3.“Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
Radionice su namijenjene korisnicima koji su aplicirali na prvi natječaj za navedenu podmjeru i kojima je izdana Odluka o dodjeli sredstava.

Cilj radionice je pružiti informacije i odgovore na pitanja koja se tiču same realizacije projekta, podnošenja Zahtjeva za isplatu te knjigovodstveno- poreznog aspekta.

 

Radionice će biti održane u 6 gradova, Bjelovaru, Rijeci, Osijeku, Splitu, Gospiću i Zagrebu. Na navedenu radionicu će biti ciljano pozivani korisnici mjere. Raspored i termin održavanja po gradovima, odnosno županijama, su dostupni OVDJE.

Javni natječaj za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne pomoći

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
objavljuje:

Javni natječaj za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne pomoći tražiteljima međunarodne zaštite za razdoblje od dvije godine

Opći cilj ovog Natječaja je unaprjeđenje kvalitete i uvjeta života tražitelja međunarodne zaštite u skladu s najvišim međunarodnim i europskim standardima.

Posebni cilj ovog Natječaja je pružanje podrške i pomoći tražiteljima međunarodne zaštite u svakodnevnom životu putem pružanja socijalnih i zdravstvenih usluga, razvijenih u skladu s njihovim specifičnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji – udruge koje udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

-upisana je u Registar udruga RH ili drugi odgovarajući Registar najmanje 1 godinu zaključno s danom objave natječaja te je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja;
-uskladila je Statut sa odredbama Zakona o udrugama, te je obvezna priložiti ispis iz registra udruga ili je podnijela zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu;
-osoba ovlaštena za zastupanje udruge je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga;
-upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija ;
-ispunila je ugovorne obveze prema svim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge;
-ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
-ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2016. godinu;
-osigurala je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za provedbu projekta;
-protiv odgovorne osobe prijavitelja i voditelja projekta se ne vodi kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđene;
-zaposlenici i drugi članovi prijavitelja nisu zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova i
-prijavljuje projekt koji je besplatan za korisnike.

Prihvatljive aktivnosti:

-provođenje adekvatnih aktivnosti koje uključuju kontinuirano organiziranje i održavanje edukativnih tematskih radionica za djecu i odrasle tražitelje međunarodne zaštite, organiziranje i održavanje dječjih igraonica i radionica, informatičkih radionica, zdravstveno i higijensko podučavanje, sportske aktivnosti i turnire, organiziranje društveno-kulturnih aktivnosti u Prihvatilištu za tražitelje azila, izlete izvan Prihvatilišta za tražitelje azila, provođenje aktivnosti s lokalnom zajednicom s ciljem prevencije diskriminacije i ksenofobije te druge društvene sadržaje usmjerene na pomoć i zaštitu kao i na poboljšanje kvalitete života tražitelja međunarodne zaštite.

Prijavitelj je obvezan omogućiti potreban broj specijalističkih liječničkih pregleda tražitelja međunarodne zaštite izvan primarne zdravstvene zaštite i zadovoljavanje specifičnih zdravstvenih i prehrambenih potreba po preporuci liječnika te nabavu medicinskog pribora za ambulantu, didaktičkih i dr. pomagala za pripadnike ranjivih skupina tražitelja međunarodne zaštite.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 3. studeni 2016. godine

Natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE.

 

“Sajam turizma” u Ninu

Grad Nin Vas poziva na „Sajam turizma“
22.-23. listopada 2016.

Cilj sajma je omogućiti bolji plasman proizvoda i usluga poduzetnika i obrtnika uz istovremeno podizanje kvalitete turističke ponude u regiji. Povezivanjem poduzetnika i obrtnika (kao što su turističke agencije, internet portali za oglašavanje, profesionalni fotografi, web dizajneri, tvrtke koje se bave obnovljivim izvorima energije i dr.) s iznajmljivačima smještaja i ostalim zainteresiranim građanima, želi se povećati informiranost o mogućnostima povećanja ponude, ekonomičnosti i kvalitete pružanja usluga u turizmu.

Edukacijama bi upoznali izlagače i posjetitelje s aplikacijama (E-VISITOR i sl.), tehnologijama i trendovima u turizmu te s aktualnim propisima.

I Vaše poduzeće može ponuditi svoje proizvode na štandu koji će, bez naknade, osigurati Grad Nin uz pokroviteljstvo Ministarstva poduzetništva i obrta.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje kontaktirajte Grad Nin na  e-mail adresu pesa.komunalno@grad-nin.hr ili na telefonski broj 023/264-854 radnim danom od 7-15 sati.

 

image002

Radionica “Obračun poreza na dohodak i doprinosa kod obiteljskih poljoprivrednik gospodarstava”

LAG Mareta planira organizirati predmetnu radionicu na temu

“Obračun poreza na dohodak i doprinosa kod obiteljskih poljoprivrednik gospodarstava”

Radionica će se održati ukoliko se prijavi dovoljni broj zainteresiranih polaznika s našeg područja.
Planirani termin radionice je kraj listopada, a točan datum ćemo dogovoriti s predavačima kad oformimo zainteresiranu skupinu.
Predviđeno vrijeme trajanja radionice je pet školskih sati u  Impact centaru Zadar.

Kotizacija za prisustvovanje radionici iznosi 150,00 kn.
Molimo sve zainteresirane polaznike da se prijave na mail info@lagmareta.hr na način da pošalju svoje osobne podatke i kontakt broj.
Čitav program radionice pogledajte u nastavku.

.

Konferencija „Poduzetništvo mladih u poljoprivredi, ruralni razvoj – budućnost RH”

Udruga Mladi poduzetnik Hrvatska, uz potporu Zadarske županije te u suorganizaciji AGRR-e i Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari organizira predmetnu konferenciju 22. travanja 2016. godine u IMPACT centru Zadar, s početkom u 16:00 sati.

Program Konferencije:

 1. Uvodno predavanje o stanju današnje poljoprivrede i onoga što nas u budućnosti očekuje
 2. Prezentacija iskustava mladih i uspješnih poljoprivrednika
 3. Prvi panel – Predstavljanje projekta „EkoBiz“ financiranog iz socijalnog fonda, analiza ekološke poljoprivrede kao prilike za mlade poljoprivrednike te rasprava o preduvjetima uspješnog bavljenja poljoprivredom
 4. Drugi panel – Rasprava kako pomoću zadruga, udruga, proizvođačkih organizacija, lokalne samouprave, EU fondova i LAG-ova doći do točnih informacija i stručnih odgovora
 5. Predavanje o EU fondovima s naglaskom na najčešće probleme i pogreške prilikom prijave na natječaj te rasprava s ciljem što kvalitetnije pripreme potencijalnih kandidata za buduće natječaje.

Pozivaju se sve mladi poljoprivrednici te one koji to tek planiraju postati da se prijave za sudjelovanje na besplatnoj konferenciji putem slijedećeg linka.

Cjelokupan program konferencije možete pogledati OVDJE.

 

INTERREG Srednja Europa: Trening za voditelje partnerskih projekata za drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga

Interreg Srednja Europa će otvoriti drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga krajem travnja 2016. U cilju podrške podnositeljima zahtjeva u pripremi kvalitetnih projektnih prijedloga, program će organizirati informativne dane na nacionalnoj razini, kao i obuku i individualne konzultacije (samo za vodeće prijavitelje) na međudržavnoj razini.

Tematski prioriteti:

Suradnja na inovacijama kako bi Srednja Europa bila konkurentnija
Suradnja na niskougljičnim strategijama u Srednjoj Europi
Suradnja vezana uz prirodne i kulturne resurse za održivi rast u Srednjoj Europi
Suradnja u području prometa za bolje povezivanje u Srednjoj Europi

Tko može sudjelovati?

 • Javna tijela
 • Regionalne razvojne i inovacijske agencije
 • Poduzeća (uključujući mala i srednja poduzeća)
 • Gospodarske komore i druge udruge poslodavaca
 • Nevladine organizacije
 • Financijske institucije
 • Institucije za transfer tehnologija, sveučilišta i istraživački instituti
 • Dobavljači energije i institucije za upravljanje i zaštitu okoliša
 • Obrazovne i trening organizacije
 • Prijevozni operatori i pružatelji infrastrukturnih usluga … i drugi.

U cilju podrške podnositeljima zahtjeva u pripremi kvalitetnih projektnih prijedloga, program će organizirati informativne dane na nacionalnoj razini, kao i obuku i individualne konzultacije (samo za vodeće prijavitelje) na međudržavnoj razini.

Raspored nacionalnih info dana je dostupan ovdje, no za datume redovito provjerite web stranicu www.interreg-central.eu.

Trening za vodeće podnositelje prijava će se održati u hotelu Westin u Zagrebu, od 10. do 11. svibnja 2016, nakon čega je ograničen broj individualnih konzultacija predviđen 12. svibnja 2016.

Događaj će biti podijeljen u dva dijela:

 1. Osnovne informacije za nove prijavitelje (10. svibanj popodne)
 2. Specifične informacije za sve vodeće prijavitelje, uključujući i vježbe za plan rada i pripremu proračuna (11. svibnja, cijeli dan).

Prijave  za individualne konzultacije 12. svibnja 2016. će se otvoriti krajem travnja, uz prijavu na događanje.

Zajedničko tajništvo će biti dostupno i kasnije za konzultacije, ili osobno u Beču ili putem telefona / skype nakon on-line registracije. Plenarne sjednice info dana će se uživo prenositi.