Upravni odbor

Poljoprivredna zadruga Kantarača Mladen Varenina
Grad Nin Borjan Andrija Peša
Poljoprivredna zadruga Drobnica Mladenka Mašina
Lantina d.o.o Ivo Moković
Udruga vlasnika nekretnina u naselju Sabunike-Privlaka Mira Maravić
Udruga za održivi razvoj otoka Rave Dubravka Čmelić
Udruga Društvo Premujana Lea Grdović
Udruga Sol Denis Kleva
Mrotine d.o.o. Mirko Ivoš
Dallcon d.o.o. Dragomir Medić
OPG-a Denis Barić Denis Barić
Općina Preko Valentin Bakota
Općina Sali Ivica Orlić