Upravni odbor

Udruga za održivi razvoj otoka Rave Mladen Varenina
Grad Nin Borjan Andrija Peša
Poljoprivredna zadruga Drobnica Mladenka Mašina
Lantina d.o.o Ivo Moković
Udruga vlasnika nekretnina u naselju Sabunike-Privlaka Mira Maravić
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Dubravka Čmelić Dubravka Čmelić
Udruga Društvo Premujana Lea Grdović
Udruga Sol Denis Kleva
Mrotine d.o.o. Mirko Ivoš
Dallcon d.o.o. Dragomir Medić
Obiteljsko poljoprivredno godpodarstvo Denis Barić Denis Barić
Općina Preko Valentin Bakota
Općina Sali Vladimir Radulić