O nama

LAG Mareta predstavlja zajedničku razvojnu mikro regiju osnovanu prema LEADER načelima na području zadarskih otoka i priobalja. Obuhvaća geografsko područje općina Preko, Kali, Kukljica, Sali i Privlaka te Grada Nina i ruralnih naselja Grada Zadra – otoci Iž, Rava, Molat, Ist, Premuda, Silba i Olib te naselja Kožino i Petrčane. Obuhvaća 41 naselje u kojima, prema popisu stanovništva iz 2011.g., živi 15.875 stanovnika. U LAG-u se nalazi i 13 naseljenih otoka što je čak 28% naseljenih otoka u Hrvatskoj.

Glavni cilj LAG-a Mareta je pokretanje i podrška ukupnom ruralnom razvoju na teritoriju kojeg obuhvaća, uz promicanje višedioničkog i višesektorskog pristupa razvoju. Naši članovi su sve općine i gradovi koj se nalaze u geografskom obuhvatu LAG-a, zatim ostale javne ustanove, gospodarski sektor – tvrtke, zadruge, obrti, poljoprivredna gospodarstva te civilni sektor, odnosno udruge i fizičke osobe.

Razvojna vizija

LAG Mareta je atraktivno područje uravnoteženog, inovativnog i održivog razvoja, prepoznatljive i očuvane kulturne i prirodne baštine, s čvrstom poveznicom otoka s kopnom, te visoke kvalitete života svojih stanovnika.

LAG Mareta je jedan od 42 uspješno akreditiranih LAG-ova pri Ministarstvu poljoprivrede za provedbu LEADER pristupa u Hrvatskoj kroz IPARD Mjeru 202 „Priprema i provedba lokalne strategije ruralnog razvoja“ te provodi Podmjeru 19.1 „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 LEADER – CLLD Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

LEADER predstavlja program Europske Zajednice za mobiliziranje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz lokalna partnerstva javnog i privatnog sektora, odnosno kroz lokalne akcijske grupe. LEADER ohrabruje ruralne krajeve na istraživanje novih načina promišljanja i djelovanja kako bi postali i ostali konkurentni, najbolje iskoristili svoje resurse i prebrodili izazove, npr. starenje stanovništva, niska razina pružanja usluga ili nemogućnost zapošljavanja. Riječ je o cjelovitom pristupu rješavanja ruralnih problema.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Mareta ima definirane slijedeće razvojne ciljeve:

  1. Povećanje konkurentnosti glavnih gospodarskih djelatnosti na području LAG-a
  2. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života
  3. Razvoj infrastrukture i zaštita prirode i okoliša
  4. Upravljanje razvojem
  5. Promocija LAG područja

LAG Mareta je članica LEADER mreže Hrvatske, organizacije koja okuplja LAG-ove u Hrvatskoj te potporne organizacije i institucije za razvoj ruralnog područja i provedbu LEADER pristupa.

LAG Mareta je jedan od suosnivača Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG) „Plodovi mora“ koja obuhvaća područje općina Kali, Kukljica, Preko i Sali te Grada Zadra.

 

Lokalne samouprave s područja LAG-a Mareta: