Nadzorni odbor

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA LAG-a MARETA

 

Naziv institucije/organizacije – člana LAG-a   Imenovani predstavnik
Grad Zadar Ivica Katić
Zavičajna udruga Sv. Nikola Stanislav Kleva
OPG Čmelić Dubravka Dubravka Čmelić